DEBAT:

Vi har pligt til at søge indflydelse

Af Annette Wiencken (V), gruppeformand og medlem af Kommunalbestyrelsen i Hørsholm:

Kære Tomas Dyrbye. Du opfordrer i Ugebladet Venstre til at give vælgerne en forklaring på, hvorfor der foregik forhandlinger mellem Socialdemokraterne og Venstre i weekenden efter valgnatten den 21. november, hvor borgmesteren lukkede sin konstituering med Socialdemokraterne og Det radikale Venstre.

Den kommer her: Borgmester Morten Slotved konstituerede sig på valgnatten igen, uden at have ført reelle drøftelser med Venstre og på trods af, at han har slået sig stort op som ”den demokratiske borgmester” på Ugebladets forsider.

Det er min opfattelse, at det er ethvert partis pligt at afsøge alle muligheder for at få indflydelse og dermed få mest muligt af partiets politik igennem. Dermed honorerer man vælgernes stemmer.

Da det ved fintællingen dagen efter valgte viste sig, at Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stod med 7 mandater, så tog vi initiativ til at invitere Socialdemokratiet til kaffe og en snak om samarbejdsmuligheder.

På mødet blev flere forskellige samarbejdsmuligheder drøftet. Samtalen har som bekendt ikke ført til ændring af valgnattens konstituering, men har alene peget på enighed partierne imellem hvad angår en række politiske mærkesager.

For eksempel ser vi meget ens på ønsket om at øge antallet af pædagoger i børnehaverne, på et ønske om at rulle SFO II taksten helt tilbage og på et ønske om at etablere et ”campus” i Hørsholm i håb om at skabe en ”unge-magnet” som kan fastholde de unge i byen og tiltrække flere udefra.

I Venstre glæder vi os til i de næste 4 år at arbejde for et endnu bedre Hørsholm. Sammen med Anne Ehrenreich, Kristian N. Jensen, Ann Lindhardt og Fritz Reuther vil jeg konstruktivt arbejde med ovennævnte og flere andre påtrængende sager som mere nænsom byudvikling, bedre infrastruktur og bedre ældrepleje, og vi vil gøre det med større fokus på tæt dialog med borgerne. Og vi ser naturligvis frem til at afprøve de samarbejdsmuligheder, som den nye mandatfordeling i kommunalbestyrelsen giver.

Publiceret 05 December 2017 17:45

SENESTE TV