DEBAT:

Udendørs-idrætternes klubhus er ikke længere i farezonen

Af Bent Fabricius, Møllevej 7A, Hørsholm:

På årets sidste kommunalbestyrelsesmøde blev udendørsidrætternes klubhus ikke nævnt med et ord, men ikke desto mindre kunne kommunalbestyrelsens beslutning omkring lokalplan for Hannebjerg have fået en alvorlig indflydelse på klubhuset.

På mødet var der en næsten timelang drøftelse af lokalplan for Hannebjerg-området. Et projekt der har været mange, mange år undervejs. I absolut sidste øjeblik har partierne V, LA og A samt en enkelt konservativ fortrudt mange års enighed.

Baggrunden herfor står ærlig talt ikke særlig klart, men det hyppigst hørte udsagn under mødet var manglende borgerinddragelse/- dialog. Det lyder jo besnærende og jeg kan principielt være enig i vigtigheden i dette, men hvad man konkret ville opnå i den givne sag er uklart.

Faktum er, at grunden er solgt inklusiv æbleplantagen/skoven som Lilleskolen benytter. Faktum er, at borgeres indsigelse mod det planlagte byggeri har medført ændringer i byggeriet. Så hvad er det præcist yderlig dialog og borgerinddragelse skal tilføre projektet?

Er sandheden ikke blot, at NEJ-partierne og Thorkild Gruelund har sympati for Lilleskolens ønske om fortsat at kunne benytte arealet som hidtil? Men hvad er konsekvensen, hvis denne sympati omsættes i reel handling? Konsekvensen er, at salget må annulleres og 28 millioner kroner må tilbagebetales fra kommunekassen. Konsekvensen er, at skoven/æbleplantagen bevares i sin nuværende form enten som kommunalt ejet eller overdraget til Lilleskolen (værdi 11 mio ifølge oplysninger i Ugebladet).

Konsekvensen er et fornyet udbud af det resterende areal, som måske kan indbringe op til 17 mio kr. Men inden et fornyet salg kan gennemføres vil kommunens kasse mangle de 28 mio og efter salget 11 mio.

Den nye kommunalbestyrelse må således forholde sig til, hvilke anlægsomkostninger, der ikke skal afholdes og/eller udskydes. Og så er der ikke langt til at kigge på udendørsidrætternes klubhus, der skal opføres i 2019-2020.

Om det er NEJ partiernes og Thorkild Gruelunds tanke vides ikke, for direkte adspurgt af Henrik Klitgaard om konsekvensen af de manglende 28 mio kr. i kommunekassen undlod de at svare.

Er denne konsekvens i overensstemmelse med A, V og LA valgløfter? Ikke som jeg erindrer dem. Muligvis har jeg misforstået sagen, men det gør mig urolig, når erfarne politikere i sidste øjeblik vender på en tallerken og ikke kan redegøre for de fulde konsekvenser. Enten ikke kan eller ikke vil.

Desværre ser jeg ”ugler i mosen”.

Lad mig afslutningsvis retfærdigvis nævne, at der var da en række saglige indvendinger imod byggeriet, som fx den trafikale situation. Men hånden på hjertet kunne det ikke have været afklaret i løbet af de seks-syv år, projektet har været undervejs? Hvad laver man ellers i de mange politiske udvalg?

Heldigvis var der et flertal, der stod fast på de beslutninger, der er truffet igennem de seneste seks-syv år. Lokalplanen blev vedtaget og idrætslivet kan forvente, at den planlagte opgradering af Hørsholm Idrætspark fortsætter som planlagt. Tak for det!

Publiceret 20 December 2017 11:30

Ugebladet Hørsholm nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugebladet Hørsholm
SENESTE TV