DEBAT:

Kan et tryghedsudvalg øge politiets tilstedeværelse?

Af Glen Madsen (DF), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse og folketingskandidat i Nordsjælland: Tryghedsudvalget skal gøre en reel forskel for vores utrygge borgere. Ellers kan det være lige meget. Om kort tid vil borgerne i Hørsholm blive præsenteret for oprettelsen af et nyt §17 stk. 4 udvalg, hvis ædle formål bliver at komme med indspark til, hvordan trygheden kan blive genskabt hos de af byens borgere, der af den ene eller anden årsag har mistet den. Borgernes tryghed har altid været (og vil altid være) en mærkesag for Dansk Folkeparti. Det kan ingen være i tvivl om. Derfor hilser jeg som udgangspunkt ethvert tryghedsskabende initiativ velkommen. Spørgsmålet er imidlertid, om det nye Tryghedsudvalg vil vise sig at være et sådant initiativ, eller om det i stedet vil udvikle sig til et luftkastel og skønne spildte kræfter? Man når ikke sit mål, hvis man ikke kender (eller erkender) sit udgangspunkt… Derfor er det helt elementært, at vi som indledning til udvalgets arbejde præcis får klarlagt af hvilken årsag, hvornår, hvor og i hvilke situationer borgere i Hørsholm føler sig utrygge? Ligesom det også er helt essentielt, at vi ved, hvad de utrygge borgere selv mener, der skal til for at gøre dem trygge igen. Det nytter ikke noget at lade en håndfuld kommunalbestyrelsesmedlemmer, såkaldte eksperter samt udvalgte borgerrepræsentanter fra Idrætslivet i kommunen, Ældrerådet, Ungerådet, en repræsentant fra lokale boligselskaber, en lærer fra en af skolerne, SSP, det lokale politi (hvad det end er?) og DSB definere problemet og dets omfang for så at stille diagnosen og udskrive medicinen. Det vil kun ende i en fejloperation, en ”patient” uden bedring og et unødigt træk på kommunens kasse – et luftkastel… I Dansk Folkeparti er det en grundlæggende præmis for Tryghedsudvalgets eksistensberettigelse, at dets arbejde indledes og baseres på en grundig dialog med de berørte borgere. En borgerundersøgelse, hvor banen så at sige kridtes op og målene placeres af de borgere udvalget sættes i verden for at hjælpe. Forhåbentlig kan de øvrige partier i kommunalbestyrelsen se det fornuftige i et oplyst udgangspunkt, og derfra bliver det så spændende, om der er politisk vilje til at iværksætte de nødvendige tiltag for at genskabe trygheden for alle i byen? Jeg forudser, at det i så fald bliver et flertal uden om borgmesterens faste konstitueringspartnere, der leverer flertallet – uagtet hvor paradoksalt det så i øvrigt er…

Publiceret 13 February 2018 16:15

SENESTE TV