DEBAT:

Hørsholm hele livet

Af Fritz Reuther (V), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse og Social- og seniorudvalget:

Under ovennævnte overskrift har kommunens administration foreslået, at der udarbejdes en ny ældrepolitik, og at der i den forbindelse nedsættes et § 17 stk.4 udvalg bestående af medlemmer fra Social- & seniorudvalget samt repræsentanter fra forskellige interesseorganisationer såsom Seniorråd, Handicapråd, Ældresagen o.lign.

Det er glædeligt, at interessen for de ældres velfærd, som alle partier under valgkampen har støttet, nu også er nået frem til administrationen, således at der kan tilflyde ældrevelfærden de fornødne midler, så kommunens hidtidige ringe placering for de +80-årige kan bringe Hørsholm bort fra sidstepladsen med hensyn til omsorgskroner pr. indbygger.

Forslaget skyldes imidlertid, at Økonomiudvalget på sit møde den 18. januar i år pålagde administrationen at komme med forslag til besparelser med minimum 35 millioner kroner årligt, hvoraf 20 millioner skal være udvalgsspecifikke.

Dette tyder ikke på, at vi får tilført de nødvendige penge til en forøgelse af de 'varme hænder', som kun ansættelse af flere medarbejdere kan bringe.

Vi savner nogle faste regler for, hvor mange plejebeboere, det er forsvarligt at overlade til f.eks. en nattevagt og ligeledes hver dagvagt.

I øjeblikket forekommer der eksempler på, at der om natten på Sophielund kun er én vagt pr. 25 beboere, hvilket efter min opfattelse ikke er rimeligt.

Vi har netop haft et tragisk uheld på Breelteparken, der har skabt utryghed hos de ældre, så vi kan ikke være tjent med en spareøvelse, som der tilsyneladende er lagt op til med administrationens nye forslag.

Publiceret 22 February 2018 16:00

Ugebladet Hørsholm nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugebladet Hørsholm
SENESTE TV