DEBAT:

Bustrafikken er blevet mere effektiv

Af Eskil Thuesen, ressourcedirektør i Movia:

I et læserbrev 20. februar skrev medlem af Regionsrådet og Hørsholm kommunalbestyrelse Anne Ehrenreich, at Regionsrådets budget til kollektiv transport var presset på grund af stigende priser hos Movia.

Det er ikke et billede, vi kan genkende i Movia.

Region Hovedstaden fik sidste år gennemført en analyse af regionens udgifter til Movia, der dækker drift af busser og lokalbaner samt administration.

Resultatet af analysen er, at fra 2008 til 2015 blev busservicen forbedret med en fjerdedel. Mere præcist steg antallet af bustimer på vejene med 27 procent, og passagertallet steg. I samme periode faldt regionens samlede udgifter med knap 6 procent i faste priser, når der ses bort fra merudgifter på grund af nye regler, som regionen har fået kompensation for fra staten.

Bustrafikken er altså blevet mere effektiv.

Publiceret 23 February 2018 15:30

Ugebladet Hørsholm nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugebladet Hørsholm
SENESTE TV