DEBAT:

Gør noget nu - handelsbyen Hørsholm er i livsfare

Af Ann Lindhardt (V) og Kristian N. Jensen (V), medlemmer af kommunalbestyrelsen:

Der er en risiko for, at vi vil opleve Hørsholm uden et attraktivt byliv med gode handelsmuligheder – en oplevelse, som vi i Venstre ikke ønsker for hverken erhvervslivet, nuværende eller kommende borger. Hørsholms detailhandel er under pres, og det bliver ikke bedre, hvis der ikke tages initiativer nu. En undersøgelse fra Institut for Centerplanlægning (ICP), viser endda at Hørsholm vil være væk som handelsby, hvis 50% af handlen flytter online. Men også ved en mindre andel af handlen på online kommer butiksdøden til at sætte sit markante præg på Hørsholm.

Derfor foreslår vi i Venstre, at der igangsættes et projekt om ”Fremtidens byliv i Hørsholm – med fokus på detailhandlen”. Et samarbejde som skal iværksættes med detailhandel, udlejere, restauranter/caféer og med kommunen som drivkraften. Det er helt afgørende for Venstre, at dette er et fælles ansvar mellem de relevante interessenter, uden et samarbejde mellem partnerne får vi ikke succes med fremtidens Hørsholm.

Dette samarbejde skal i gang nu, da det haster med at skabe fundamentet for bevarelsen og udviklingen af bylivet i Hørsholm, så vi sikrer Hørsholm som en attraktiv bokommune – også i fremtiden. Vi mener i Venstre, at et godt byliv i Hørsholm er, hvor borgerne har et bredt og varieret tilbud af indkøbsmuligheder, et byliv der rummer oplevelser og aktiviteter, med cafeer og restauranter samt sports- og kulturfaciliteter, som er målrettet alle aldersgrupper.

Venstre og handelsforeningerne har på et tidligere møde udtrykt en fælles forståelse for, at der aktuelt er behov for, at borgernes forventninger til et godt byliv afdækkes, samtidigt med at detailhandelens vilkår og muligheder i Hørsholm Kommune analyseres. Venstre mener, at foreningerne, detailhandel, udlejere, restaurationsområdet i samarbejde med kommunalbestyrelse skal forestå dette projekt. Således skal kommunen være facilitatoren for projektet og bidrage til investeringen i analyse og gennemførelse af de nødvendige tiltag, således at vores by bevares og bliver attraktiv for nye tilflyttere.

Venstre har allerede indledt dialogen med detailhandlen i Hørsholm og med den øvrige kommunalbestyrelse – Og vi er overbeviste om, at dette er en sag, som vi alle kan samles om. Derfor har Venstre også sat dette punkt på dagsorden på næste udvalgsmøde i Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, da vi mener, at det er altafgørende at få igangsat projektet hurtigst muligt.

Publiceret 14 March 2018 06:00

Ugebladet Hørsholm nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugebladet Hørsholm
SENESTE TV