DEBAT:

Vigtigt med dialog om hospitalsplan

Af Anne Ehrenreich (V), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse og Regionsrådet for Hovedstaden:

Regionsrådet tager nu fat på at forberede en ny hospitalsplan som afløser for den nuværende hospitalsplan, som udløber i 2020.

Planen skal udstikke rammerne for udviklingen af hospitalsvæsenet i regionen. Fra Venstres side lægger vi vægt på, at vi får en fremtidssikret plan for udviklingen af hospitalsvæsenet frem mod 2030, som sikrer, at vi får sat patientens interesser i centrum.

Det kræver et langt tættere samarbejde mellem kommuner og regioner for at sikre patientens interesser bedst mulig bl.a. i en let overgang fra hospital til lokal genoptræning.

Vi lægger derfor vægt på, at der bliver god tid til dialogen med alle relevante parter. Det gælder patienter, fagpersoner, personale, kommuner og borgere. Vi ser frem til at deltage i arbejdet og til dialogen med alle interesserede parter.

Publiceret 15 March 2018 14:30

SENESTE TV