DEBAT:

Sparede lockout-penge skal bruges til velfærd

Af Niels Lundshøj (S), Formand for Børne- og skoleudvalget:

En historisk lockout nærmer sig med varsel den 10. april. Den omfatter centrale offentlige myndigheder i en grad, der kommer til at lamme hele landet. I Hørsholm går vi heller ikke fri. Bortset fra et nødberedskab vil langt de fleste offentligt ansatte blive sendt hjem. Det gælder på skoler, i daginsitutioner, i hjemmeplejen, på kommunen osv. Med andre ord vil en lockout få umiddelbare konsekvenser for de fleste borgere, og det er da også vores håb, at forhandlingsparterne når til enighed inden.

Skulle det imidlertid vise sig at blive en realitet, er det socialdemokratiets udtrykkelige krav, at de lønmidler, vi som kommune sparer i løbet af en konflikt, går ubeskåret til de velfærdsområder, hvorfra de er sparet.

Det vil fx sige, at skolerne skal kunne råde over de sparede midler, så eleverne kan indhente det forsømte, medarbejdere kan komptenceudvikles, eller hvad den enkelte ledelse finder mest hensigtsmæssigt.

Samme skal gøre sig gældende i hjemmeplejen osv. Væsentligt er det, at børn, ældre og andre berørte borgere får en så rimelig kompensation som muligt i en konflikt, de ikke selv har valgt.

Derfor bragte socialdemokratiet dette i forslag på mandagens kommunalbestyrelsesmøde, og vi glæder os over, at der var bred enighed til vores forslag. Man kan mene meget om konflikten, dens parter og metoderne, men vi må kunne blive enige om, at lockouten ikke må blive en kommunal spareøvelse - pengene skal blive på velfærdsområderne.

Publiceret 25 March 2018 08:00

SENESTE TV