DEBAT:

Regnskaber er ikke politiske beslutninger

Af Svend Erik Christiansen (S), medlem af kommunalbestyrelsen:

Det er bekymrende, at nogle af de helt nystartede kommunalbestyrelsesmedlemmer har stemt imod et regneskab for Trommen og biografen.

Et kommunalt regnskab er gennemgående en sammentælling af de udgifter, kommunen har afholdt. Det kommunale regnskab revideres af statsautoriserede revisorer, der bl.a. kontrollerer, at de udgifter, der er afholdt, er i overensstemmelse med kommunens budget. Revisionen har efter min bedste viden ikke haft bemærkninger til regnskabet, og de erklærer at regnskabet er i overensstemmelse med reglerne.

Regnskabet skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Et regnskab er grundlæggende en opstilling af faktisk afholdte udgifter fordelt på konti. Derfor må det at stemme imod et regnskab i realiteten betyde, at man er uenig i, at sammentællingen er korrekt, eller at udgifterne er bogført på den rigtige konto. Man kan også mene, at der en nogen i forvaltningen, der har svindlet, men det er vel ikke tilfældet her. At stemme imod et regnskab betyder også, at man anklager revisionen for at have lavet fejl. Det er derfor en yderst alvorlig sag at stemme imod et regnskab.

Man kan ikke stemme imod et regnskab, fordi der er en sag i Ankestyrelsen om, hvor og hvordan nogle udgifter skal afholdes. I sådanne tilfælde afholdes regnskabet i overensstemmelse med den forståelse, flertallet i kommunalbestyrelsen har. Hvis Ankestyrelsen efterfølgende afgør, at denne fremgagsmåde var forkert, rettes budgetterne efterfølgende i overensstemmelse hermed.

Jeg forstår, at de nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer ved at stemme imod regnskaberne for Trommen og biografen, ønsker at tilkendegive, at de er modstandere, af den måde biografen konteres nu. Men det har de jo allerede gjort overfor Ankestyrelsen. Så det er forstået.

Hvis vi tænker det helt usandsynlige, at der er flertal i kommunalbestyrelsen, der stemmer imod de pågældende regnskaber, må konsekvensen være en påtale til revisionen eller at revisionen fyres. Revisionen står jo inde for, at regnskabet er kontrolleret og rigtigt i forhold til lovgivningen og kommunalbestyrelsens beslutninger. Hvis revisionen skal fyres, skal man kunne bevise, at de har lavet fejl.

Vi kan sagtens være politisk uenige om biografen, men det er ikke i orden at stemme imod et regnskab af den grund. Regnskaber er ikke politiske beslutninger.

Publiceret 30 March 2018 09:00

SENESTE TV