DEBAT:

Skal EU-borgere have bedre rettigheder i Danmark end danskere?

Af Erik Floor, Brønsholmsdalsvej 63, Kokkedal:

I dag er det sådan, at en EU-borger gift med en person fra et ikke EU-land, f.eks. thai efter fem år kan få permanent opholdstilladelse, uden at skulle opfylde en række krav. Hvorimod, en person fra f. eks. Thailand, som er gift med en dansker, skal dog opfylde alle krav, som kontinuerligt strammes inkl. lov med tilbagevirkende kraft

De krav som EU-borgeren ikke skal opfylde er blandt andet: Sikkerhedsstillelsen på 100.000 kroner krav om dansk undervisning/prøver samt krav til at have et arbejde. Mens EU-borgeren skal blot opholde sig i landet for at få den permanente opholdstilladelse tildelt.

Derimod skal min kone opfylde alle krav om undervisning og arbejde i mindst tre år og seks måneder inden for de sidste fire år.

Hertil kommer at man ikke længere tæller uddannelsestiden med. Det har ramt os hårdt.

Dette vil sige, at loven så fik en tilbagevirkende kraft. I og med vi havde allerede satset på at få min kones advokatsekretær-uddannelse færdiggjort, via en EUX-uddannelse. Nu er loven sådan at for at kunne få permanent ophold, end ikke praktikperiode, hvor der arbejdes på to år, kan tælles med til den tid, der skal beregnes for at få tilladelsen.

Derfor bør loven ændres, så danske statsborgere kan få de samme rettigheder og pligter som en EU-borger der er gift med en ikke EU-borger.

Ergo, skal vi bede om jeres støtte til at få Folketinget til at behandle sagen, via et borgerforslag som interesseorganisationen "Ægteskab Uden Grænser" med flere - og jeg har stillet.

Vi kan støttes via Folketingets hjemmeside for borgerforslag, og der kan man se den fulde ordlyd af forslaget. Se forslag nr. 00604, "Danske statsborgere skal kunne bo i Danmark med deres familie på samme vilkår som EU-borgere".

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-00604

Publiceret 03 April 2018 15:00

SENESTE TV