DEBAT:

Hørsholm skal fremme de nære sundhedstilbud til borgerne

Af Anne Ehrenreich (V), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse og Regionsrådet for Hovedstaden: Efter milliardinvesteringer i supersygehuse er det nu tid til at styrke det nære sundhedsvæsen. Derfor har regeringen primo 2018 udbudt en pulje på 200 millioner kroner til etablering af læge- og sundhedshuse i kommunerne, hvor læger og andre faggrupper, bl.a. speciallæger og kommunale sundhedstilbud arbejder sammen i større enheder. Målsætningen er at gøre adgangen for borgerne nemmere til de lokale sundhedstilbud samt styrke kvaliteten i tilbuddene. Interessen for puljen har været så stor, at Sundhedsministeriet har modtaget ansøgninger for 800 millioner kroner. Det er utroligt positivt. Der har desværre ikke været ansøgninger fra Hørsholm i første omgang, men der kommer inden længe endnu en pulje. I Sundhedsudvalget i Hørsholm Kommune nævnte jeg de nye muligheder allerede på første møde i udvalget i januar. Det er Venstres holdning, at Hørsholm Kommune skal spille en proaktiv rolle i at fremme, at lægerne og andre sundhedsaktører i Hørsholm får mulighed for at udnytte de nye muligheder bedst muligt til gavn og glæde for vores borgere. Jeg fornemmer en positiv interesse for sagen i Sundhedsudvalget og ser frem til en snarlig dialog med vores praktiserende læger og andre sundhedsaktører om dette.

Publiceret 04 April 2018 06:00

SENESTE TV