DEBAT:

Erasmus Montanus eller Monsør Madsen

Af Jørgen Gad Andresen, Ådalsparkvej 39, Hørsholm:

Når man ser Glen Madsens seneste læserbreve kommer man uvægerligt til at tænke på Holberg og Erasmus Montanus?

Det gør man Monsør Madsen, fordi der er så markant forskel, især formuleringen af Deres skriftlige indlæg, læserbreve og Deres mundtlige indlæg, som vi hørte i valgkampen Monsør Madsen!

Læserbrevene er unægtelig formuleret så anderledes Monsør Madsen, at man fristes til at tro, at læserbrevene er konciperet af en af Erasmus Montanus skriverkarle (læs Dansk Folkeparti), som Erasmus Montanus (og måske Dansk Folkeparti) jo brugte.

Hvis min antagelsen er korrekt, giver det jo mening, at du sjældent, for ikke at sige aldrig, svarer på bemærkninger til dine læserbreve.

”Et regnskab er historie, borgmester Slotved er ikke historie, men skaber det måske?

Ergo er Morten Slotved en sten!”

Monsør Madsen, kom nu ind i kampen, tag arbejdstøjet på og ikke mindst, kom ned på jorden og lad være med at overformulere dine skriftlige indlæg, med noget, du ikke ved noget om.

Publiceret 09 April 2018 14:30

SENESTE TV