Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Trafiksikkerhed på Lågegyde

Åbent brev fra 16 grundejerforeninger omkring Lågegyde i Hørsholm og Fredensborg kommuner
Til Anders Borgen, formand for Teknik- og Miljøudvalget, Hørsholm Kommune og Ole Andersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget, Fredensborg Kommune.

Vi henvender os angående trafiksikkerheden på Lågegyde på vegne af 16 grundejerforeninger i Hørsholm og Fredensborg Kommuner. Foreningerne repræsenterer bebyggelser på begge sider af vejen, og vi er 3.500 beboere.

Som bekendt løber Lågegyde mellem Kokkedal Station og Strandvejen ved Mikkelborg. Vejen passerer i sit forløb grænsen mellem de to kommuner 3-4 gange.

Vi ønsker, at Hørsholm og Fredensborg Kommune går i gang med en fuld udvidelse af Lågegyde til en bredere kørevej med cykel- og gangsti, således at alle trafikanter kan færdes sikkert på vejen, hvilket i dag ikke er muligt. Vi oplever dagligt mange farlige situationer på Lågegyde.

Hørsholm og Fredensborg Kommune har erkendt, at trafikforholdene på Lågegyde skal forbedres. Således blev der i marts 2007 udarbejdet et fællesnotat om forbedring af Lågegyde, der var grundlag for budgetforhandlinger for 2008 i de to kommuner. Forslaget blev ikke medtaget i anlægsbudgetterne for 2008, og det er senest oplyst, at projektet ikke indgår i budgettet for 2009 og ikke indgår i investeringsbudgettet for perioden 2010-2012.

Det er på høje tid, at Hørsholm og Fredensborg Kommuner går i samarbejde om at leve op til fællesnotatet fra marts 2007 om forbedring af trafikforholdene på Lågegyde. Efter vores mening skal ombygningen igangsættes allerede i indeværende år, således at arbejdet er færdigt, inden Hørsholm Kommune igangsætter byggeriet af ældreboliger og plejecenter, da arbejdskørslen med lastvogne i forbindelse med byggeriet vil medføre en yderligere belastning af trafikken på Lågegyde. Ellers bliver der en helt uoverskuelig trafiksituation på Lågegyde i flere år.

Der bør skabes et entydigt ansvar for Lågegyde. Det kan f.eks. ske ved, at Hørsholm Kommune bliver ejer af Lågegyde fra broen over banen og indtil indsnævringen kort efter P. M. Daell's Allé, og at Fredensborg Kommune forbliver ejer af stykket fra indsnævringen og til Strandvejen. Alternativt, at Fredensborg Kommune bliver eneejer af Lågegyde i hele vejens forløb.

Vi forventer at få et snarligt og koordineret svar fra Fredensborg og Hørsholm Kommune og beder om at svaret bliver sendt til de enkelte grundejerforeninger iflg. vedhæftede adresseliste.

Dette brev vil blive bragt som åbent brev i den lokale presse.

Med venlig hilsen

Grundejerforeningen Slotsdalen, AllePer Wadskjær, formand

Grundejerforeningen Mikkelborg, Bjarne Klausen, formand

Grundejerforeningen Slotshusene, Christina Burgwald, formand

Mikkelborg Park, Thomas Flandrup, formand

Grundejerforeningen Slotsbakken, Gerd Toft, konstitueret formand

Mikkelborg Grundejerforening, Jacob Nellemann, formand

Grundejerforeningen Ullerødhave, Anders Lerche Frederiksen, formand

Grundejerforeningen Fasanvænget, Ole Haag, formand

Grundejerforeningen Ullerødgård Øst, Jens Th. Hansen, formand

Grundejerforeningen Ullerødgård Nord, Helle Schou-Nielsen, formand

Jellerød Have Grundejerforening, næstformand Gert Lusty

Grundejerforeningen Ullerødgård Øst, Søren Dalsager, formand

Grundejerforeningen Ullerødpark, Michael Schmidt Nielsen, formand

Grundejerforeningen Brinken, Henrik Norring-Agerskov, konstitueret formand

Grundejerforeningen Nordskrænten, Lars Pico Geerdsen, formand

Grundejerforeningen Mikkelborg Vænge, Vibeke Hoffmann, Pia Aarestrup, Kim Lykkegaard og Holger Elbek, bestyrelsesmedlemmer.

Publiceret: 11. Februar 2009 08:00
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Ugebladet

ANNONCER
Se flere