Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Ældre skærer tænder uden varme hænder

Af Fritz Reuther, Bukkeballevej 86 A, 2960 Rungsted Kyst:

Debatten omkring Hørsholms bundplacering for penge til ældreplejen for de + 80 årige har affødt mange reaktioner. Gruelund har forsvaret den førte politik med, at man ikke, som Ældresagens formand kan, bedømme ældreplejen ud fra pengeindsatsen, men skal måle på antallet af ”varme hænder”, og her henviser han til en tilfredshedsunderstøttelse, som gav et positivt resultat. I betragtning af, at det formentlig var ”kommunen” selv, der talte med de ældre, må det være rimeligt at anse resultatet for mere tvivlsomt end Ældresagens talmateriale.

”Varme hænder” fås, hvis man køber dem, det er altså et spørgsmål om penge til mere personale. Gruelund har selvfølgelig ret i, at der ville være flere ”varme hænder” til rådighed, hvis man ikke skulle bruge tiden på dokumentation, men det skal man indtil videre, og det gælder også alle andre kommuner.

Borgmesteren har i amtsavisen oplyst, at Hørsholm svømmer i penge og at man til trods for udligningsordningen overvejer en skattenedsættelse. Det er derfor tilsyneladende kun et spørgsmål om ”Idealisme” contra ”Realisme”, der skiller os ad, når vi diskuterer, om de ældre i Hørsholm skal være de dårligst stillede i Danmark, eller om de skal højere op på skalaen.

Der er kommet positive tilkendegivelser til mig fra Socialdemokratiet og Venstre, der gerne vil forbedre de ældres forhold, men vi mangler at høre fra de øvrige partier inden budgetforhandlingerne afsluttes.

Hvis ikke der tegner sig et klart flertal for en forhøjelse af budgettet til ældres velfærd, men byrådet blandt andet foretrækker at benytte de ca. 5,6 mill. kr., som kommunen modtager fra regeringens ”velfærdsmilliard”, til nedsættelse af kommuneskatten, er der blandt ældresagens venner stor lyst til at danne en ny vælgerforening.

Publiceret: 15. Juli 2017 20:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Ugebladet

ANNONCER
Se flere
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt