Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Der er brug for retfærdig boligbeskatning!

Af Anne Ehrenreich, medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse (V) og Kristian Nørgaard Jensen, Folketingskandidat for Venstre i Nordsjællands Storkreds

Det er årstiden, hvor vi alle betaler vores ejendomsskat (grundskyld) til kommunen og bliver mindet om, hvor høj denne skat er. Kristian Pryds og Leif Rump har begge for nyligt skrevet gode indlæg om problemerne med den nuværende boligbeskatning, herunder de særlige problemer for pensionister.

Det er vores grundlæggende holdning, at boligbeskatningen skal være rimelig og retfærdig, og at borgerne aldrig må blive beskattet ud af deres boliger. Desværre er det ved at ske i vores område som følge af det meget høje skatteniveau, som er gældende her. Det gør det især svært for pensionister at blive boende i deres huse. Det er en ny og meget uheldig udvikling, som skal løses i forbindelse med reformer på området.

Som Kristian Pryds har dokumenteret, så betaler Hørsholm borgerne væsentligt mere i boligskat end de borgere, som bor i de dyreste lejligheder i København.

Da de fleste ejendomme købes på ydelse er priserne i Hørsholm – på grund af de relativt høje boligskatter – de senere år stagneret og kun steget begrænset i forhold til Københavnsområdet. I Københavnsområdet kan man fortsat købe boliger, som skattemæssigt er væsentligt billigere end i vores område. Det har medført store prisstigninger i boligpriserne i Københavnsområdet. Det medfører, at vi nu betaler væsentligt mere relativt set i skat for vores grunde/ejendomme, end man gør i Københavnsområdet, selv om både grund- og boligpriser er steget langt mere i Københavnsområdet.

Den tidligere Venstre regering fremlagde inden regeringsskiftet en plan for at rette op på nogle af skævhederne, som dog ikke var perfekt set fra et Hørsholm synspunkt. Fastfrysninger af grundskylden frem til 2021 er ikke løsningen. Det fastfryser de høje og skæve skatter i Hørsholm og fremmer ikke en retfærdig løsning. Det skævvrider blot situationen yderligere. Dertil kommer, at forslaget til en ny ordning fra 2021 lægger op til, at grundskylden låses fast i procent af boligens værdi. Dvs. i Hørsholm låses vi på et relativt højere niveau end i Københavnsområdet? Der lægges dermed op til, at skævhederne skal fortsætte uendeligt. Det vil ikke skabe tryghed i Hørsholm. Til gengæld er det positivt, at der sigtes mod et lavere skatteniveau, men det ændrer ikke ved de skævheder, som har været gældende siden 2011.

Vi har brug for, at den borgerlige regering tager téten i forhandlingerne omkring boligskatterne, som det ser ud nu lægger både De Radikale og Socialdemokratiet op til en progressiv skat, som gør det dyrere at bo i huse, som er værdisat til 3-5 mio. kr. Det vil ramme mange borger i Hørsholm kommune – inklusiv mange pensionister og børnefamilier. Det kan ikke være rigtigt, at man lægger op til et skattesystem, som kan betyde at folk må flytte fra deres hjem.

Skævhederne i skattebetalingen på boligområdet medfører, at vi i Hørsholm ikke kun via udligningsordningen betaler til resten af Danmark men nu også via boligskatterne, som også udlignes kraftigt og dermed gavner resten af Danmark. Det er da hamrende uretfærdigt, når prisstigningerne er sket i Københavnsområdet. Den skæve skatteopkrævning har allerede haft flere virkninger lokalt.

Udviklingen har bl.a. medført en stigning i byggeriet af ejerlejligheder på enfamiliehusgrunde. Det skyldes formentlig, at det med de nuværende skatteregler er mere fordelagtigt end et enfamiliehus eller et dobbelthus. Det kan man ikke fortænke borgerne i. Det giver naturligvis anledning til at reflektere over, hvor retfærdigheden er for de mange husstande i Hørsholm, som bor i lejlighedslignende bebyggelser, bl.a. række- og dobbelthuse, som tilfældigvis har egne matrikelnumre og dermed beskattes langt hårdere, end de nye ejerlejligheder bliver, selv om borgerne i rækkehusbebyggelserne ofte har mindre grunde. Det er væsentligt, at alle disse ting korrigeres i det nye vurderingssystem, så borgerne stilles lige.

Eksemplerne illustrerer, at det haster med at få vedtaget en retfærdig ordning, som stiller alle borgere lige. Det kan ikke vente til 2021. Det er centralt, at alle boligtyper beskattes lige. Ikke kun i Hørsholm men i hele Danmark. Det kan ikke være rigtigt, at nogle egne af Danmark skal betale relativt mere i skat for en bolig end andre, når det ikke er begrundet i objektive forhold. Den kommende ordning skal også sikre, at vores ældre kan blive boende i deres huse. Vi kan ikke være andet bekendt. Det må ikke være skatten, som sender vores borgere fra hus og hjem.

Deltag i debatten på Ugebladets Facebook-side.

Publiceret: 10. Januar 2017 06:00
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Ugebladet

ANNONCER
Se flere