Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Dialog er et værktøj til samarbejde

Af Kristin Arendt (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget

I redaktørens debatindlæg (Ugebladet 6. februar, red.) frygter Fred, at vi politikere bliver bange for at tage beslutninger. Heldigvis kan jeg trøste med, at konservative ikke er bange for at tage beslutninger.

Beslutsomhed er en god ting, men vi vil også dialogen; for den styrker samarbejdet, og vigtigst af alt giver den os hyper-lokal indsigt. En indsigt, som kun dem, der bor i de berørte område har. De ved, hvilke kvaliteter og værdier, der er at finde og kender til den lokale sti, som måske ikke er på kortet. Det virker også alt andet lige mere sympatisk at finde løsninger for fremtidens lokalplaner i samarbejde med dem, der skal leve med lokalplanerne, når der er vedtaget.

Hvordan bliver lokalplansarbejdet i praksis

Processuelt bliver det således, at vi i Miljø- og planlægningsudvalget tager på ”udflugt” til det relevante område samme dag eller kort derefter afholder indledende dialogmøde med borgerne. På baggrund af besigtigelsen af området og borgerdialogen vil der bliver udarbejdet et lokalplansforslag i tråd med de politiske pejlemærker.

Lokalplansforslaget sendes så i traditionel høring, og vi kan vurdere, om vi mener, der er behov for endnu et borgermøde. Men det første borgermøde og besigtigelse af området ser jeg som feltarbejde, som giver os mulighed for at sikre, at vi rammer bedre med lokalplansforslaget end vi ellers ville. Borgerne vil nok også opleve, at man reelt kan indvirke indholdet i planerne, ikke som udlicitering af den politiske lederrolle, men som et resultat af større indsigt hos alle parter.

Og ja, vi kommer til at træffe beslutninger. I blandt andet byplanvedtægtsområde 3, er der en indbygget konflikt omkring grundstørrelser, tofamiliehuse mv. Det er her, vi politikere efter dialog og lokalindsigt skal træffe beslutninger, der efter vores vurdering giver den bedste bevaring af de kvaliteter, vi ser i området. Det kan vi og det skal vi.

Så jeg bekymrer mig ikke om angsten for at tage beslutninger. Tværtimod ville jeg, hvis vi ikke havde besigtigelse og dialog frygte, at vi ikke havde den nødvendige lokalindsigt. Det er jeg ikke med den nye tilgang til lokalplansarbejde. Jeg tror vi har banet vej for et godt og solidt fundament for lokalplansarbejdet.

Svar fra redaktøren:

Kristin Arendt skriver, at jeg i artiklen skulle give udtryk for frygt for, at politikerne bliver bange for at tage beslutninger. Det skriver jeg ikke et ord om. Jeg forholder mig alene kritisk til, hvordan politikernes løfte om mere dialog kan blive opfattet som en øget forventning om mere indflydelse, end der i realiteten er mulighed for. Jeg kan så se, at der i debattråden på Ugebladets Facebook-side er en debat om politikernes beslutningsfrygt. Men det er jo en helt anden sag.

Med venlig hilsen

Fred Jacobsen, redaktør

Publiceret: 08. Februar 2018 13:15
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Ugebladet

Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt