Kommunalvalg 2017
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Erkend fejlen og drop sundhedsplatformen

Af Anders Vestergaard (LA), kandidat til regionsrådet i Region Hovedstaden, Direktør for Patientforeningen, Hørsholm:

I Danmark har vi desværre tradition for at købe store, dyre offentlige IT-systemer, der siden viser sig at være behæftede med fejl og i værste tilfælde direkte ubrugelige.

Eksemplerne står i kø og blandt de værste eksempler på fejlinvesteringer kan nævnes:

EFI (Skat), Polsag (Politiet) og Amanda (Arbejdsmarkedsstyrelsen) og næste fejlinvestering ser ud til at blive den hidtil dyreste - Sundhedsplatform.

Sundhedsplatformen er en 2.8 mia. kroner dyr, amerikansk udviklet, elektronisk patientjournal, der siden maj 2016 er blevet - og fortsat bliver - implementeret i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Det forventes, hvis alt går efter planen, at alle hospitaler i de to regioner har indført Sundhedsplatformen i slutningen af 2017 og at investeringen er hentet hjem indenfor 10 år i form af driftsbesparelser.

Jeg er meget skeptisk overfor dette, da erfaringerne fra udlandet viser, at det tager op til 2-3 år med tilpasninger og modifikationer, at få Sundhedsplatformen til at fungere tilfredsstillende. I andre lande har Sundhedsplatformen haft problemer med at kommunikere med tredjepartssystemer og dette gør sig desværre også gældende i Danmark. Her opleves store problemer med at få Sundhedsplatformen til at fungere sammen med de tredjepartssystemer, der styrer medicinordinationer, blodprøver og røntgenbilleder.

Indtil nu har Sundhedsplatformen medført et tab på op imod kr. 430 millioner og erfaringerne med indførelsen af Sundhedsplatformen i England og USA burde have givet politikerne stof til eftertanke. I de to lande rapporteres der om tekniske problemer, manglende brugervenlighed og uindfriede løfter om kvalitet.

Man kan spørge sig selv om Sundhedsplatformen kommer patienterne til gode?

Svaret vil på nuværende tidspunkt være et klart nej.

Yngre læger kunne i 2012 berette, at 56% af lægens tid blev anvendt til journalskrivning, bestilling af prøver og undersøgelser, ordinering af medicin samt indrapportering til diverse kontroldatabaser. Dette manuelle arbejde tager tid - en tid, der kun kan tages fra lægens tid med patienterne.

Med Sundhedsplatformen ser de 56% ud til at være historie for nu nævnes tallet 80%.

Det store spring kræver en forklaring og det kan hænge sammen med, at lægerne i forbindelse med Sundhedsplatformen skal udføre det arbejde, som tidligere lå hos lægesekretærene.

Et af formålene med indførelsen af Sundhedsplatformen er bl.a. at spare lægesekretærerne væk og resultaterne ses allerede på Rigshospitalet, hvor lægerne i ambulatoriet for brystkræft i løbet af en dag tidligere kunne tale med 12 patienter, hvorimod de efter indførelsen af Sundhedsplatformen kun kan nå at tale med 9 patienter.

Derudover oplever brugerne af Sundhedsplatformen vanskeligheder med at indberette data til de danske sundhedsregistre. Dette har alvorlige konsekvenser for planlægning, forskning og kvalitetsovervågning.

Derudover betyder manglende indberetninger til Landspatientregistret, at Region Hovedstaden på nuværende tidspunkt har tabt op imod en halv milliard kroner. Dette skyldes at indberetninger til Landspatientregistret bruges til at beregne, hvor mange penge hospitalerne skal tildeles for deres aktiviteter.

Og hvad med patientsikkerheden?

På sygehusenes hjemmesider bliver sundhedsplatformen markedsført som et middel til at øge patientsikkerheden, men det seneste år har det modsatte desværre været tilfældet. Henvisninger bliver væk, ordinationer forsvinder, medicinafstemning fungerer dårligt, epikriser (udskrivningsbreve) til praktiserende læger er uforståelige eller kommer slet ikke frem. Journalernes faglige og sproglige kvalitet er uacceptabel.

Sundhedsplatformen tager udgangspunkt i en amerikansk virkelighed, hvor patienten eller patientens forsikring skal betale for alle ydelser uanset om det er en kanyle eller en kop kaffe. I Danmark betales disse omkostninger via skatten og sundhedspersonalet har derfor ikke behov for at udfylde den del af Sundhedsplatformen, hvor alle processer – store som små - kodes, registreres, signeres, godkendes og betales i forbindelse med en patients indlæggelsesforløb.

De konkrete problemer med implementeringen af Sundhedsplatformen betyder, at Region Hovedstaden har behov for 250 – 300 specialister til driften af Sundhedsplatformen. Dette er langt mere end Sundhedsplatformens forgænger og det kan allerede mærkes økonomisk.

Det primære formål for det danske sundhedssystem må og skal være at tage sig af behandlingen af patienter. Netop lægernes patientkontakt er afgørende for at kunne diagnosticere og behandle patienterne på bedst mulig vis.

Sundhedsplatformen er en ekstrem bekostelig fejlbeslutning og med den problemfyldte start kan det ikke undre, at Sundhedsplatformen ofte omtales som Sundhedsvæsenets IC4 tog.

Beslutningstagerne bør se sig selv i spejlet og erkende at de tog fejl. Derefter skulle de tage på en studietur til Region Midtjylland, der har en elektronisk patientjournal, der gør det den skal nemlig, at give det sundhedsfaglige personale et godt værktøj til at kunne udføre deres arbejde til patienternes bedste.

Publiceret: 10. Juli 2017 13:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Ugebladet

ANNONCER
Se flere
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt