Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Hørsholm er stadig ikke erhvervsvenlig nok

Anne Ehrenreich (V), medlem af Hørsholm kommunalbestyrelse og Kristian Nørgaard Jensen (V), folketingskandidat:

Ifølge Dansk Byggeris årlige vurdering af kommunernes erhvervsvenlighed, så er Hørsholm ikke erhvervsvenlig.

Vi fastholder en bundplacering, selvom vi fra 2016 til 2017 er rykket en plads frem fra 75.-pladsen til 74.-pladsen.

Hovedårsagen til bundplaceringen er formentlig fortsat, at byggesagsbehandlingen i Hørsholm Kommune er relativ langsommelig sammenlignet med andre kommuner.

Kommunen har arbejdet på at gøre det bedre, men vi er ikke i mål endnu. Det er et problem både for byggeriet, beskæftigelsen og borgerne.

Der peges også på en række andre udfordringer blandt andet virksomhedsskatten, også kaldet dækningsbidraget, samt graden af udlicitering.

Fra Venstres side vil vi foreslå, at vi i kommunens erhvervs- og beskæftigelsesudvalg får en redegørelse for sagen på det kommende møde, så vi kan følge op på rapportens konklusioner.

Venstre ønsker, at Hørsholm skal være så erhvervsvenlig som mulig af hensyn til væksten, beskæftigelsen og borgerne.

Publiceret: 24. Juni 2017 06:00
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Ugebladet

ANNONCER
Se flere