Lars Bjørck Olsen, kandidat for Konservative i Hørsholm.
Lars Bjørck Olsen, kandidat for Konservative i Hørsholm.
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Jeg melder mig til tjeneste, Fritz Reuther

Af Lars Bjørck Olsen (K), kandidat til kommunalbestyrelsen i Hørsholm:

Kære Fritz Reuther.

Tak for dit indlæg i Ugebladet, hvor du efterlyser kandidater til at repræsentere ca. 6.500 pensionister i Hørsholm efter kommunalvalget i november 2017.

Som du måske er opmærksom på, var jeg i perioden 2015-2017 formand for Ældre Sagen i Hørsholm.

Jeg valgte ikke at genopstille til Årsmødet i marts 2017, da jeg var Jeg blevet inviteret til at opstille som kandidat for Det Konservative Folkeparti ved det kommende kommunalvalg, hvilket jeg efter nøje overvejelse valgte at takke ja til. Hvis en lokalformand i Ældre Sagen opstiller eller er valgt til kommunalbestyrelsen, regionen eller Folketinget, henstilles det, at vedkommende nedlægger sit hverv som lokalbestyrelsesformand for Ældre Sagens lokalafdeling. For ikke at kompromittere Ældre Sagens ikke-partipolitiske virke, valgte Jeg at følge denne henstilling.

Det betyder på ingen måde, at jeg ikke længere brænder for de ældres sag – TVÆRTIMOD. Dette fremgår også med al tydelighed af mine politiske udmeldinger, hvor mærkesagen "Alle ældre skal have en værdig og meningsfuld alderdom" står øverst.

Jeg vil arbejde for, at Hørsholm sikrer rammerne for, at alle ældre i Hørsholm kan leve et sundt og aktivt liv. Dette gøres bl.a. ved at give de ældre mulighed for at bestemme længst muligt over eget liv, herunder fungere længst muligt i eget hjem samt ved at tilbyde de ældre aktiviteter, som giver mulighed for samvær og nærvær. Der skal tilbydes et anstændigt serviceniveau, som sikrer de svage ældre og deres pårørende et værdigt og meningsfyldt liv, med udgangspunkt i den enkeltes behov. Der skal tilbydes, den nødvendige hverdagsrehabilitering, hjemmehjælp, pleje og omsorg, herunder de nødvendige plejehjemspladser. Der skal i denne forbindelse være speciel fokus på ældre med demens og disses nærmeste pårørende.

Måske er tiden også er inde til at tænke nyt, hvor eksempelvis brugen af ny teknologi, mulighed for etablering af friplejehjem m.v. skal tænkes ind i det fremtidige serviceniveau?

Hvad synes du? Deltag i debatten på Ugebladets Facebook-side. Klik på nedenstående Facebook-link...

Publiceret: 30. Juni 2017 14:00
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Ugebladet

ANNONCER
Se flere