Da Urd ramte Rungsted i juledagene.
Da Urd ramte Rungsted i juledagene.
Arkivfoto: Fred Jacobsen
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Kystsikring i Rungsted kan gøres meget nemmere

Af Fritz Reuther, Bukkeballevej 86 A, 2960 Rungsted Kyst

I Frederiksborg Amts Avis den 6. februar (og Ugebladet 7., red.) forlyder det, at Hørsholm Kommune har planer om at foretage kystsikring langs Strandvejen fra Rungsted Havn til Mikkelborg, fordi man har haft udgifter på omkring 2 millioner kr. i forbindelse med oprydning efter den sidste stormflod, hvor Strandvejen blev overskyllet fra Øresund. Det oplyses samtidig, at kommunen på et møde med grundejerne langs Strandvejen ikke fandt gehør for yderligere kystsikring, idet ingen føler deres ejendomme truet. Kommunen har fået 3 tilbud på beløb fra ca. 7 til 15,6 millioner kr. og selvom man tror, at Kommunen selv kommer til at betale hele beløbet, idet der ikke er private bebyggelser ned til Øresund, er det jo i sidste ende alle vi borgere, som skal betale. Det må derfor være rimeligt at undersøge, om der er et virkeligt behov for at kystsikre hele den omtalte strækning.

Ved de sidste 2 oversvømmelser ”Bodil” og ”Urd” skete der i realiteten ingen skader på kysten, der tværtimod blev forsynet med større strandbredder fra Bukkeballevej og op til Mikkelborg. De udgifter stormene medførte på hver ca. 2 mill. kr. kan for en stor del henføres til oprensning af kloakkerne langs Strandvejen, som meget hurtigt sandede til, hvor man efterfølgende måtte entrere med private kloakmestre for at få opsuget sand fra kloaksystemet. Disse udgifter, som kun opstår med 3-5 års mellemrum, kan efter min mening minimeres ganske betydeligt, hvis man løser problemet på følgende måde:

Når der varsles uvejr forsyner man samtlige kloakker med et låg, der først fjernes, når bølgerne har lagt sig. Sand og tang er i mellemtiden sunket, så de nu ligger på vejbanen og vandet løber nu ned i de åbne kloakker og sand og tang kan fejes bort.

Hvis vejbanen får ændret belægningen til permeabel asfalt forsvinder vandet endnu hurtigere.

Publiceret: 08. Februar 2017 11:30
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Ugebladet

ANNONCER
Se flere
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt