Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: SFO-tilbud også på 4. -6. klassetrin

Line Knudsen Spang, Ådalen 8, 2970 Hørsholm

Formanden for Børne- og skoleudvalget spørger i artiklen 'For tidligt at sige noget om, hvad det her betyder', om det overhovedet er en kommunal opgave at passe børn fra 4. klasse og op.

Et barn på mellemtrinnet befinder sig midt i en udvikling, hvor det i højere grad tager verden og menneske omkring sig ind, får mange nye interesser, og skal definere egne grænser. Det har et barn på mellemtrinnet fortsat brug for omsorg og opmuntring til.

Fra forskningen ved vi, at 4.-6. klasse er den periode, hvor flest elever føler sig mobbet. Et SFO-tilbud kan understøtte barnets udvikling i de sociale arenaer. Trivsel og stærke, positive børnefællesskaber er med til at forebygge mobning. I kraft af at fritiden i SFO og undervisningen i skolen finder sted i den samme overordnede ramme, forstærkes muligheden for et helhedssyn på barnet med henblik på en målrettet, differentieret og koordineret pædagogisk indsats.

Der er ingen tvivl om, at et SFO-tilbud også på 4. -6. klassetrin er vigtigt.

I forbindelse med annonceringen af takststigningen, er det ikke italesat, hvordan kommunen indholdsmæssigt ville kvalitetsudvikle tilbuddet til børnegruppen fra 0.–5. klasse. Er stigningen på 361 procent ensbetydende med en 361 procent bedre SFO? Uden en beskrivelse af det nye tilbuds indhold, er det som forældre nærliggende at tænke, at man får det samme tilbud som hidtil blot dyrere. Hertil kommer, at man ikke får nogen forklaring på, hvorfor det ikke længere skønnes væsentligt med et SFO-tilbud til børn i 6. klasse.

Når formanden for Børne- og skoleudvalget udtaler, at det kommer bag på ham, at mere end hver tredje forælder med børn i 4. eller 5. klasse har droppet SFO-ordningen, så er det i bedste fald naivt. Incitamentstrukturen i en takststigning af den størrelsesorden er ikke vanskelig at begribe. I artiklen stiller formanden spørgsmål ved, om pasning i SFO-tilbud for 4. klasse og frem er en kommunal opgave. Man fristes til at tænke, at et kommunalt SFO-tilbud åbenbart på kort sigt må være en dårlig businesscase. I så fald kan forældre i kommunen vel på sigt forvente et endnu dyrere tilbud.

Businesscasen på længere sigt – længere end en valgperiode – kan der dog ikke herske tvivl om. Børn, der trives og udvikler sig fagligt, godt understøttet af en pædagogisk indsats i et SFO-tilbud af høj kvalitet, har langt større sandsynlighed for at udvikle sig til voksne, der trives og arbejder.

Deltag i debatten på Ugebladets Facebook-side.

Publiceret: 06. Marts 2017 06:00
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Ugebladet

ANNONCER
Se flere