Kommunalvalg 2017
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Thorkild Gruelund skyder med løst krudt

Af Svend Erik Christiansen (S), Hørsholm, kandidat til kommunalvalget for Socialdemokratiet:

Torkild Gruelund har offentliggjort et brev, han har skrevet til ældreminister Thyra Frank. Han skriver, at ca. 20 % af tiden bruges på at medarbejdere i ældreplejen skal dokumentere, og han beder derfor ældreministeren om at forenkle dokumentationskravene.

Problemet er blot, at hun ikke har brug for nogen opfordringer eller breve, hun har allerede igangsat processen på området. Således fremgår det af Sundheds- og ældreministeriets hjemme side (som en nyhed) den 6. december 2016:

NYHED - Ældreminister Thyra Frank har i dag holdt møde med KL for at drøfte, hvordan man kan gøre flere kolde hænder varme i ældreplejen ved at fjerne eller lempe på uhensigtsmæssige regler og dokumentationskrav.

”Regelforenkling og afbureaukratisering var på dagsordenen. Thyra Frank siger, at hun vil have set på, om der kan luges ud i dokumentationskrav og regler. Ældreministeriet og KL har derfor nedsat en arbejdsgruppe, der får til opgave at lokalisere statslige og kommunale regler der enten kan lempes eller helt fjernes for at frigøre tid blandt de ansatte i ældreplejen”

Kære Torkild Gruelund: Det er lidt forunderligt at bede Thyra Frank om noget, hun allerede har taget initiativ til. Dit brev er ren retorik uden indhold. Formentlig er vi alle enige med Thyra Frank og dig om, at unødvendige dokumentationskrav og -regler skal afskaffes hurtigst muligt. Men at du stiller det op, som om det er dig, der med dit brev har sat noget i gang på området, og er for letkøbt.

Hvis du læser, hvad ministerens og KL"s arbejdsgruppe skal se på, er det at lokalisere både statslige og kommunale regler, der skal lempes eller fjernes.

I dit brev til ministeren fremstiller du det, som om det kun er statslige regler, der står i vejen for en bedre ældrepleje, men det er åbenbart også kommunale regler, der står i vejen. Og her må jeg så spørge dig som udvalgsformand: Har du bedt plejehjemmene og ældreplejen i kommunen om at lave en liste over, hvilke kommunale regler, der med fordel kunne lempes elle fjernes?

Når du har gjort det, kunne du sende listen til ældreministeren og dermed være hendes og KL"s arbejdsgruppe behjælpelig. Se det vil der være fornuft i.

Du kunne også sende listen til mig, da jeg via mit formandsskab i organisationen ”Selveje Netværket” (paraplyorganisation for 17 selvejende plejehjem) arbejder på at få indflydelse på ministerens og KL"s arbejdsgruppe. Her vil jeg naturligvis gerne fremføre de gode forslag, der kan komme fra de ansatte på ældreområdet i Hørsholm kommune.

 

Deltag i debatten på Ugebladets Facebook-side.

Publiceret: 13. Juli 2017 09:30
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Ugebladet

ANNONCER
Se flere
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt