Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Træk nu den urimeligt takststigning tilbage!

Af Pernille Schnoor, MF, mor til søn i SFO i Hørsholm, tidligere formand for Børne- og skoleudvalget for

En takststigning fra 476 kr. til 1772 kr. En takststigning på 1296 kr. - pr. måned, pr. barn!

Havde administrationen præsenteret mig for det scenarie, da jeg var formand for Børne- og Skoleudvalget i Hørsholm Kommune, ja, så havde jeg ganske enkelt ikke taget det alvorligt. For man kan ikke byde en enkelt gruppe af borgere i en kommune, at de skal rammes så hårdt i forhold til andre borgere. Det er ikke retfærdigt, det er ikke fornuftigt - og det er ikke realistisk, at der vil kunne hentes en stor merindtægt hjem på det.

Men det valgte man altså. En enig kommunalbestyrelse traf den beslutning i et budgetforlig. På baggrund af en forventning om en merindtægt på 1,4 millioner!

Resultatet? På kun 7 måneder er der trukket 148 børn ud af Hørsholm Kommunes SFO tilbud. De 95 af dem er trukket ud alene i 5. klassernes SFO. Og det er altså ud af kun 398 børn i alt - dvs. næsten 1/4 er trukket ud på skolernes SFO'er på 7 måneder. Ifølge en aktindsigt, som Ugebladet har fået.

På min lommeregner er det ikke en merindtægt på 1,4 mio. kr., men en mindreindtægt på 148 børn á 1772 kr. i 11 måneder, dvs. på 2,88 mio pr år. Dertil kommer kommunens ekstraudgifter til fripladser. Med lidt god vilje kan kommunalbestyrelsen derfor hente omkring knap 700.000 kr. hjem, når ekstraindtægter fra de 250 børn, der stadig er i SFO, indregnes. Mindreindtægten vil nødvendigvis betyde færre pædagoger og medhjælpere - og dygtige og engagerede medarbejdere må afskediges.

“Vi valgte at gennemføre denne takststigning, for at kunne fastholde det SFO tilbud, vi har...” begrunder formand for Børne- Skoleudvalget, Otto B. Christiansen, det i Ugebladet. Han lader forstå, at man ikke ønskede et discounttilbud. Samtidig erkender formanden at pengene jo følger børnene, og det betyder naturligvis reelt et tilbud med færre medarbejdere.

Jeg er fuldstændig klar over, at budgetforhandlinger er en vanskelig opgave. Jeg har selv været med til at tage ansvaret 6 gange. Også for meget store alvorlige besparelser.

Men at placere en så stor regning hos børnefamilierne, er ganske enkelt ikke alene urimeligt, det er også ufornuftig. Ufornuftigt, fordi kommunalbestyrelsen vel ønsker at tiltrække flere børnefamilier til kommunen? Og ufornuftigt, fordi det går ud over børnene. For SFO-tiden er utrolig vigtig for vores børns udvikling.

SFO'er, og den leg, der finder sted her, er med til at lægge børns byggesten til udvikling af personligheden. En leg, der er vigtig, fordi barnet danner menneskelige, sociale forudsætninger for at kunne deltage i samfundet og kulturen. Børn lærer bl.a at tro på sig selv og turde tage nye udfordringer, at have mod på livet, at forfølge egne motiver, at udvikle venskaber, og ikke mindst at deltage i betydningsfulde fællesskaber, hvor forskelligheder værdsættes. Jeg vil anbefale formanden, og de øvrige medlemmer, at kigge nærmere på den pædagogiske betydning for børnene af at deltage i SFO.

Takststigningen er reelt en ekstra skat, der lægges på børnefamilierne i Hørsholm. Vi kan se på antallet af børn, der allerede nu er trukket ud, at den fungerer som en slags “punktafgift”, der lægges på SFO-tilbuddet. Punktafgifter rammer jo, i modsætning til en generel beskatning, et bestemt forbrug og en bestemt gruppe af forbrugere. Udover at give provenu til staten - her kommunen - virker punktafgifter adfærdsregulerende på forbruget indenfor det pågældende vareområde.

Og det er åbenbart også det, som formanden ønsker. For han stiller nemlig spørgsmålet, om det er en kommunal opgave at passe børn fra 4. klasse og op?

I et kommunalt valgår som i år, vil jeg vil opfordre alle forældre i Hørsholm til at overveje, hvad det er for et liv, de ønsker deres børn skal have, og hvordan de ønsker deres børn skal behandles i den kommune, de bor i.

Jeg er slet ikke i tvivl: Ja, det er en kommunal opgave at tilbyde SFO for vores børn om eftermiddagen, min søn skal fortsat kunne gå i SFO - og ja, SFO skal være et pædagogisk tilbud til alle børn i Hørsholm, uanset deres forældres indtægt.

Kære borgmester, kære kommunalbestyrelse. Gør noget fornuftig for børnene og deres forældre: Træk nu den ufornuftige og urimelige takststigning tilbage!

Deltag i debatten om SFO på Ugebladets Facebook-side.

Publiceret: 06. Marts 2017 07:00
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Ugebladet

ANNONCER
Se flere
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt