Jørgen Lissner, formand for Hørsholm Sølaug.
Jørgen Lissner, formand for Hørsholm Sølaug.
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Vandpriser - vi betaler også for fortidens synder

Hørsholm Sølaug sætter fokus på vandressourcer på møde på onsdag

Af Jørgen Lissner, formand for Hørsholm Sølaug, Akacievej 3, Hørsholm:

Kildevand og spildevand er ikke normalt kontroversielle emner for et offentligt møde i vor kommune. Men som Hørsholm borgere bliver vi tit mindet om, at der er rigeligt med kontrovers i dette emne, f.eks. når vi ser lange fortovsstrækninger gravet op af hensyn til separatkloakering og regnvandsbassiner, og når Ugebladet beretter (ref. 24/1 2018), at vi for andet år i træk kan forvente at betale mere for vort drikkevand og for afledning af vort spildevand.

De borgere, der gerne vil høre mere om dette påtrængende emne fra autoritative kilder, har en sjælden mulighed onsdag 21. marts kl. 19.00 på Rungsted Skole, hvor Hørsholm Sølaug slår dørene op for en offentlig debat med to ledende medarbejdere i det nordsjællandske vandselskab Novafos, adm. direktør Carsten Nystrup og chef for klimatilpasning, Tina Otterstrøm Jensen (tidl. direktør for Hørsholm Vand, nu en del af Novafos).

Dialogen med Novafos-lederne vil fokusere på fremtiden og de muligheder, det nye Novafos vandforsyningssamarbejde mellem ni nordsjællandske kommuner giver for en mere kvalificeret og robust indsats. Det vil specielt blive påpeget, at vore vandregninger anno 2018 er stigende, fordi vi nu betaler ikke kun for (a) hvad vi forbruger i nutiden, men også i høj grad for at råde bod på (b) hvad vi har forsømt i fortiden og for at forstærke vort beredskab over for (c) hvad den igangværende klimakrise vil udsætte os for i fremtiden (f.eks. mega-skybrud m.v.)

Fortidens forsømmelser ses tydeligst i vort kommunale kloaksystem, som er et af Danmarks mest nedslidte og forældede - knap 60 år gammelt og dermed næsten dobbelt så gammelt som gennemsnittet på 34 år for alle landets kommuner.

De gamle kloakrør er alt for små til at håndtere kraftigere regnskyl. Og kloaknettet fornyes desværre i langsommere tempo end i de fleste andre kommuner, selv om vi burde 'skynde os' mere end de fleste.

Hørsholm halter også langt bagefter m.h.t. investeringer i adskillelse af regnvand og spildevand i separate rørløb (separatkloakering). Den forældede fælleskloakering omfatter mere end 60 pct. af vort kloaksystem, mens gennemsnittet for hele Danmark er det halve - 30 pct.

Vi står derfor med en langt større risiko end de fleste for oversvømmelser i vore kældre, opstuvet vand på lavtliggende vejstrækninger og masseforurening af søer og vandløb.

Beslutningstagerne på dette felt er kommet på større afstand fra den enkelte Hørsholm-borger efter oprettelsen af Novafos. Men onsdag 21. marts kl. 19-20 har vi mulighed for på hjemmebane (Rungsted Skole) at møde dem ansigt til ansigt, for at lære af deres fagkundskab og for at få dem i tale. På gensyn.

Publiceret: 16. Marts 2018 09:15
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Ugebladet

Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt