Hørsholm Kommune har købt grunden på Hørsholm Alle 6, hvor der gennem mange år har været parkeringsplads. Foto: Morten Timm
Hørsholm Kommune har købt grunden på Hørsholm Alle 6, hvor der gennem mange år har været parkeringsplads. Foto: Morten Timm
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Køb af grund åbner for nye boliger i bymidten

“En strategisk vigtig placering,” kalder borgmester og udvalgsformand Hørsholm Kommunes køb af Hørsholm Allé 6, parkeringspladsen ved siden af politistationen og Circle K

Fakta om opkøb af Hørsholm Allé

* Opkøb af ejendomme og arealer kan være relevant for at realisere allerede vedtagne lokalplaner eller realisere lokalplaner, som ønskes udarbejdet inden for en kortere årrække - og derved fremme byudvikling, realisering af sportsfaciliteter, rekreative områder m.m.
* I et mere langsigtet perspektiv kan det være hensigtsmæssigt for kommunen at opkøbe ejendomme og/eller arealer, som indgår i kommuneplan eller i planstrategien, for derved at sikre den langsigtede byudvikling.
* Ved såvel den aktuelle som den langsigtede model opnår kommunalbestyrelsen de bedste muligheder for at gennemføre byudviklingen i en ønsket rækkefølge, ligesom kommunalbestyrelsen opnår mulighed for at fastlægge boligtyper og ejerforhold – herunder også at styre på kvalitetsprogram og krav til bæredygtighed.

Hørsholm Kommune har netop købt den tomme grund på Hørsholm Allé 6 - bedre kendt som parkeringspladsen mellem den tidligere politistation og Circle K.

Dermed har de sikret sig helt nye muligheder i den fremtidige udvikling af bymidten.

“En strategisk vigtig placering i den centrale del af Hørsholm,” er udmeldingen fra borgmester Morten Slotved (K)og Peter Antonsen (BL), formand for Miljø- og planlægningsudvalget.

”Vi har her en unik mulighed for at præge og udvikle området i bymidten,” udtaler Morten Slotved.

Købt af konkursbo

Med opkøbet ønsker Hørsholm Kommunalbestyrelse at sikre en helhedsorienteret robust plan for området, som primært kommer til at blive brugt til boligformål. Fx boliger kombineret med aktive stueetager, der skal være med til at sikre, at Hørsholm fortsat er en attraktiv bosætningskommune med et forskelligartet boligudbud.

“Det vil være et godt boligområde tæt på bymidten. Jeg mener, at netop en fortætning af bymidten er den rigtige måde at udbygge byen end at sprede det ud i landområdet,” lyder det fra Peter Antonsen.

Hørsholm Allé 6 har gennem flere år været forsøgt solgt af konkursboet bag Hørsholm Allé Aps, og Hørsholm Kommune benyttede deres forkøbsret, da konkursboet endelig stod med en køber.

Sammen med naboejendommen er Hørsholm Allé 6 omfattet af en projektlokalplan, der giver mulighed for at opføre en samlet bebyggelse med blandet anvendelse til boliger, tankstation, serviceerhverv og kulturelle formål. Mange kan nok huske et tidligere projekt, der indeholdt ny biograf.

Sidste år fik Hørsholm Kommune udarbejdet scenarier for områdets udviklingsmuligheder, herunder en med etapedeling. Scenarierne har her taget udgangspunkt i de tre matrikler nord for Hørsholm Alle – politistationen, parkeringspladsen og Circle K.

Med opkøbet af grunden vil Hørsholm Kommune ifølge borgmester Morten Slotved og udvalgsformand Peter Antonsen stå stærkt i forhold til den fremtidige udvikling af de tre matrikler.

Da Hørsholm Kommune er næsten fuldt udbygget, skal byudvikling primært ske gennem fortætning og eller omdannelse. Hørsholm Alle 6 ligger som en central del af bymidten og som en strategisk vigtig placering, hvor fortætning kan og skal ske.
Da Hørsholm Kommune er næsten fuldt udbygget, skal byudvikling primært ske gennem fortætning og eller omdannelse. Hørsholm Alle 6 ligger som en central del af bymidten og som en strategisk vigtig placering, hvor fortætning kan og skal ske.

Mangler svar fra Freja

Peter Antonsen kan også se fremtidsmuligheder i et joint venture-projekt med Circle K omkring politistationen.

“Vi har haft følere ude hos Freja (statens ejendomsselskab der står for salget af politistationen), men har ikke rigtig kunnet få svar på, hvad de forestiller sig at bruge ejendommen til,” oplyser Peter Antonsen.

Han ser også gerne en samlet udviklingsplan med den del af Usserød Kongevej, der går fra Circle K og hen til Gyngehesten.

Hørsholm Kommune overtager Hørsholm Alle 6 den 1. februar 2018. De har ikke offentliggjort købsprisen.

Publiceret: 04. April 2017 11:30
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Ugebladet

ANNONCER
Se flere