Postkort fra slotssøerne omkring 1910. Foto: Hørsholm Egns Museum.

Postkort fra slotssøerne omkring 1910. Foto: Hørsholm Egns Museum.

Historien bag de kongelige søer i Hørsholm

Lisbet Hein fortæller om de lokale søers historiske betydning

Af
Af Lisbet Hein

museumsinspektør på Hørsholm Egns Museum

Museumsforeningen og Hørsholm Sølaug holdt i september en guidet tur til de "kongelige søer" i lokalområdet.
Turens titel var inspireret af, at søerne i området var omfattet af den kongelige virketrang i 1700-tallet – dengang Hirschholm Slot endnu lå der, hvor vi i dag finder Hørsholm Kirke.
Nåede man ikke med på turen, bringer museumsinspektør Lisbet Hein fra Hørsholm Egns Museum her et lille indblik i de lokale søers betydning.

Springdam

Når man står på Kirkegårdsvej ved Springdam, står man på en kunstig dæmning, der blev opført i midten af 1700-tallet.
Hensigten med dæmningen var at hæve vandspejlet i søen, så der blev skabt vandtryk til de mange springvand i haven ved Hirschholm Slot.
Vandet blev ført gennem underjordiske vandledninger til de i alt 48 springvand og til en kaskade (kunstigt vandfald) i slotshaven.

Kort over søerne i Hørsholm, 1851. Kort: Hørsholm Egns Museum

Kort over søerne i Hørsholm, 1851. Kort: Hørsholm Egns Museum

Hørsholm Slotshave-søer

I begyndelsen af 1720'erne ønskede kongehuset at få bragt haven ved Hirschholm Slot "i god symmetri".
Arkitekten J. S. Kriger satte flere hundrede soldater på arbejde: De omdannede det sumpede og uregelmæssige område til et regelmæssigt anlæg med søer og "øer", som er bevaret, selv om slottet er forsvundet.
De ældste af lindetræerne omkring søerne blev plantet på samme tid.

Springdam anno 1905. Det er Kai Kanneworff i sin hjemmelavede kajak. Foto: Hørsholm Egns Museum

Springdam anno 1905. Det er Kai Kanneworff i sin hjemmelavede kajak. Foto: Hørsholm Egns Museum

Karruseldam

Dette er navnet på en langstrakt dam i den sydvestlige del af haven.
Dammen har antagelig fået sit navn fra "Karruselpladsen", der lå på øen overfor. Her var der flere anlæg til de kongeliges adspredelse: En teaterplads, et "fuglespil", en labyrint og en karrusel.
Dammen var groet til for et par år siden, men Skovvæsenet har netop renset den op af hensyn til den sjældne og fredede grønne mosaikguldsmed, der yngler på stedet.

Dronningsdammen anno 1890 set fra øst mod Hovedgadens huse. Foto: Hørsholm Egns Museum

Dronningsdammen anno 1890 set fra øst mod Hovedgadens huse. Foto: Hørsholm Egns Museum

Smedehullet

Ved Ridebanen ligger Hørsholms Sognegård.
Nord for bygningen er et lavtliggende område, der fungerer som et offentligt tilgængeligt haveanlæg. På gamle kort kan man se, at det indtil omkring år 1900 var en lille rektangulær sø.
Søen fungerede på slottets tid som hyttefad for ferskvandsfisk, men spillede senere en rolle for de husarer, der med deres heste havde garnison i Hørsholm. Bag smedehullet lå der to soldaterbarakker, der har givet navn til vejen "Barakstien".

Dronningedammen

Dammen var oprindeligt meget større end nu - den strakte sig mod vest helt ind til den nuværende gågade. Derfor var den i vejen, da Nicolai Eigtved i 1737 skulle udforme en plan for den kommende Hørsholm by.
De kongelige ønskede, at byen skulle være symmetrisk og passe ind i den nord/sydgående akse, som Hirschholm Slot var bygget omkring, men Dronningedammen lå ind over aksen. Det var først omkring 1950, at søen fik sin nuværende, ovale form, og det var først i 1963, at Usserød Kongevej blev forlænget sydpå til Ridebanen. Hermed blev de kongeliges ønske opfyldt – med mere end 200 års forsinkelse.

Publiceret 27 October 2012 10:00

SENESTE TV