De urolige år i grænselandet

Foredrag med museumsinspektør Axel Johnsen

Axel Johnsen, museumsinspektør på Sønderborg Slot, besøger Grænseforeningen i Hørsholm, hvor han torsdag 20. april kl. 19.30 i Hørsholm Sognegård holder foredraget ”De urolige år – Grænselandets historie 1933-1955”. Axel Johnsen er Ph.D. i historie og tysk og i færd med at skrive om Grænseforeningens historie med henblik på udgivelse i forbindelse med 100 års fødselsdagen i 2020. Det var nogle gevaldige bølgeskvulp, der hen over grænselandet i de 22 år fra Hitlers magtovertagelse i Tyskland i 1933 til 1955, hvor H.C. Hansen og Konrad Adenauer underskrev de berømte København-Bonn Erklæringer. Alle er velkomne. Der serveres sandwiches og vin/vand. Pris 50 kr. for medlemmer, 100 kr. for ikke medlemmer. Om perioden oplyser Axel Johnsen: “I 1930’erne sluttede det tyske mindretal i Nordslesvig op om det nazistiske styre i Tyskland og forlangte at få grænsen flyttet tilbage til Kongeåen. I Nordslesvig reagerede befolkningen med en omfattende mobilisering. I Kongeriget blev der også mobiliseret. Grænseforeningen oplevede i 1930’erne kolossal fremgang og blev nu stærk nok til at gå i offensiven. De mest synlige udtryk var indvielsen af en dansk skole i Tønning så langt mod syd som ved Ejderens bred i 1935 og udgivelsen af Claus Eskildsens bestseller Dansk Grænselære i 1936.” “Grænsen blev ikke flyttet – hverken i 1933, 1939 eller 1940. Først efter befrielsen i maj 1945 kom der pres på den, men denne gang var det mindretallet i Sydslesvig og aktivister på den danske højrefløj, der ville flytte den. Det førte til en langstrakt politisk krise, der kulminerede med statsminister Knud Kristensens spektakulære fald i 1947. Krisen sluttede i Danmark i 1949, men i Sydslesvig var spændingerne mellem mindretal og de nye slesvig-holstenske delstatspolitikere for store til at de kunne overvindes så hurtigt. I 1955 greb København og Bonn regulerende ind. Det var imidlertid ikke enden på den urolige tid i grænselandet. I bedste fald var det begyndelsen til enden”.

Publiceret 19 April 2017 06:00

Ugebladet Hørsholm nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugebladet Hørsholm
SENESTE TV