Så er årbogen for Nordsjælland klar til læsning

Museum Nordsjællands årbog 2017 “Alle tiders Nordsjælland” er udkommet

2017-udgaven af Museum Nordsjællands årbog, ”Alle tiders Nordsjælland”, er nu kommet på gaden. Årets udgave fører med sine 15 artikler læseren rundt i de fleste af Nordsjællands egne. Der er tale om fortællinger, der rækker fra stenalderen og frem til i dag. Årbogen rummer flere artikler med arkæologi som tema og med omtaler af en række nye og meget væsentlige fund. Det gælder for eksempel undersøgelsen af Favrholm Ladegårdsmølle ved Hillerød, der går tilbage til 1500-tallet. I 2016 kom de velbevarede rester af vandmøllen på Slots- og Kulturstyrelsens top 10-liste over årets vigtigste arkæologiske fund. Det våde element har i det hele taget spillet en vigtig rolle i forbindelse med de senere års arkæologiske udgravninger. På flere lokaliteter har undersøgelserne omfattet tørvemoser, der har ligget i tilknytning til jernaldergårde, og som man kan læse, har det givet nye indblik i, hvordan moserne dengang blev brugt både til tørvegravning og som rituelle områder. Flere af årbogens artikler beskæftiger sig med personhistorie. På baggrund af brevvekslingen mellem Frederik 7. og den borgerligt fødte Louise Christine Rasmussen – den senere grevinde Danner – kastes der nyt lys over kongens liv og tanker, når han var på arkæologiske udgravninger i Nordsjælland under treårskrigen. I 2017 var det hundrede år siden, at Danmark solgte De Vestindiske Øer. Øerne spillede også en rolle for handelsmænd i Nordsjælland, blandt andet Jørgen Andreas Hiorth. Artiklen ”Slavekaptajnen i Hørsholm” fortæller om Hiorth, der var slaveskibskaptajn og dermed en af dem, der tjente en formue på at fragte slaver fra Afrika til Dansk Vestindien. Årbogen slutter af med en samling af fem korte artikler, der handler om havnene i Fredensborg Kommune, både dem på Øresundskysten og dem ved Esrum Sø. Årbogen kan købes på Museum Nordsjælland, og hos visse lokale boghandlere.


2017-udgaven af Museum Nordsjællands Årbog “Alle tiders Nordsjælland”.

2017-udgaven af Museum Nordsjællands Årbog “Alle tiders Nordsjælland”.

Publiceret 03 December 2017 07:00

SENESTE TV