Affotografering af Erik Dahlbergs kobberstik af fredstaflet på Frederiksborg Slot til ære for Carl 10. Gustav 1658.

Affotografering af Erik Dahlbergs kobberstik af fredstaflet på Frederiksborg Slot til ære for Carl 10. Gustav 1658.

Kampen om Hørsholm før slottet blev bygget

Hørsholm Bibliotek og Museum Nordsjælland byder igen på foredrag onsdag 7. november

lokalhistorie Onsdag 7. november kl. 17 byder Hørsholm Bibliotek i samarbejde med Museum Nordsjælland på det andet lokalhistoriske foredrag dette efterår, når museumsinspektør, ph.d. Kristoffer Schmidt fra Museum Nordsjælland vil tage tilhørerne på en rejse tilbage i tiden.

De fleste kender historien om Johann Friedrich Struensee og Carolina Mathildes famøse sommerophold på Hirschholm Slot.

Hørsholmborgere vil formentligt også nikke genkendende til historien om Christian 6.s og Sophie Magdalenes opførelse af Hirschholm Slot og enkedronningens ophold på slottet.

Færre kender imidlertid til de hændelser, der gik forud for, at Hirschholm Slot kunne bygges.

Ved foredraget kan man høre om Corfitz Ulfeldt som ejer af Hørsholm, de dramatiske begivenheder under Carl Gustav-Krigene, om rivaliseringen mellem landets to mest magtfulde kvinder i 1650’erne, og hvordan et fredstaffel for den svenske kong Carl 10. Gustav på Frederiksborg Slot sikrede, at Hørsholm Gods blev krongods.

Gratis adgang. Billetter på bibliotekets hjemmeside.

jesl

Publiceret 04 November 2018 07:00