C.W. Eckersberg maleri ved Vesterport 1809 viser et af de få samtidige troværdige billeder af datidens bønder.

C.W. Eckersberg maleri ved Vesterport 1809 viser et af de få samtidige troværdige billeder af datidens bønder.

Her får du historierne bag Hørsholms frihedsstøtte

Museumsinspektør Hans Jørgen Winther Jensen fortæller onsdag 14. november om landboreformen

Kom til spændende lokalhistorisk foredrag den 14. november kl. 17 byder Hørsholm Bibliotek i samarbejde med Museum Nordsjælland igen på lokalhistorisk foredrag.

Museumsinspektør og arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Museum Nordsjælland, vil gøre tilhørerne klogere på baggrunden for den landboreform, som så dagens lys i 1761 i Hørsholm.

Kongerigets første landboreform blev ført ud i livet på det gods, som hørte til Hirschholm Slot.

Motiverne bag reformen

Og mindesmærket for reformen - den såkaldte Stolberg-støtte - kaldes undertiden for Hørsholms frihedsstøtte, men er det en rimelig fortolkning af obelisken, der står ud for Museum Nordsjællands hovedbygning på Sdr. Jagtvej 2?

Foredraget vil behandle baggrunden for reformen. Var det fæstebøndernes økonomiske situation, der gjorde reformen nødvendig? Eller lå der andre motiver bag? Hvilken virkning fik reformen? Påvirkede den bøndernes produktion? Hvad fik godsets ejer, enkedronning Sophie Magdalene, ud af reformen?

Gratis billet via bibliotekets hjemmeside.

jesl

Publiceret 08 November 2018 07:00