En længere fejde står om brugen af faciliteterne i Nivå Havn. Arkivfoto: Claus Beyer

En længere fejde står om brugen af faciliteterne i Nivå Havn. Arkivfoto: Claus Beyer

DEBAT:

Vandskifejde - portræt af en gøgeunge?

Af Grethe Troensegaard, Frederikkevej 6, Humlebæk:

Når man læser formanden for Nivå Vandski Klub, Michael Hensvolds, redegørelse i Frederiksborg Amts Avis, får man umiddelbart den opfattelse, at vandskiklubben er "en Guds gave" til Fredensborg Kommune.
Det er den sikkert også på rigtig mange områder. Men man kan ikke undgå at få den opfattelse, at vandskiklubben på andre områder "udnytter" adgangen til Nivå Havn og på nogle områder betragter sig som retmæssige.
Det er jo sådan, at Fredensborg Kommune efter Fredensborg Reglerne giver adgang til faciliteter og økonomisk tilskud til foreninger efter ganske bestemte retningslinier. Disse tilskud gives OGSÅ til medlemmer af vandskiklubben, der ikke bor i Fredensborg Kommune. Alle foreninger skal oplyse, hvor mange medlemmer der bor i Fredensborg Kommune, og hvor mange der bor uden for kommunen. Det er i den forbindelse ganske interessant blot ud fra bestyrelsens sammensætning at kunne skønne, at en overvægt af medlemmerne i NVK ikke bor i Fredensborg Kommune.
Ud fra denne betragtning forekommer det nærmest uhyrligt, at der i en lang årrække er forsøgt at blokere for Nivå Pingvinerne – ud fra flere argumenter, hvor det mest morsomme næsten er, at disse vinterbadere (tænk sig engang) bader nøgne.
Man må formode, at vinterbaderne ikke kommer langvejs fra (og dermed formentlig er borgere i Fredensborg Kommune) – og derfor er der endnu mere grund til at støtte Nivå Pingvinerne til at få bedre forhold.
Jeg kan heller ikke lade være med at komme med det lille hjertesuk, at der for Pingvinernes vedkommende er tale om en endog meget fredelig forening, medens det modsatte ikke kan siges om motorbåde o.lign., der bruges til vandskiaktiviteten.
Set igennem mine briller er NVK en "gøgeunge", der forsøger af al magt at forhindre, at Pingvinerne får de forhold, de fortjener.

Publiceret 13 March 2012 13:00