Opnæsgård-bebyggelsen i Hørsholm. Arkivfoto

Opnæsgård-bebyggelsen i Hørsholm. Arkivfoto

DEBAT:

Opnæsgård med Sølaug og SolenergiPark?

Af Karin Egede, Opnæsgård 35, Hørsholm:
Gode råd og vejledning søges: Kan Opnæsgård eventuelt blive selvforsynende med EL, hvis der etableres et SolenergiAnlæg på alle vore store, flade tage?
Ved den nyligt afholdte generalforsamling i andelsboligforeningen Opnæsgård, hvor ca. 80 ud af ialt 576 beboelser var tilstede, blev vi gjort opmærksom på, at takket være andelshaver, Annemette Krogh, som har gjort sig stor umage med at komme med nye forslag, der kan komme rigtig mange til gavn og glæde, herunder sat fokus på Als Mose og Vallerød Mose (hun kom til at kalde Usserød Mose), som ligger i vort smukke område, er Opnæsgård blevet medlem af "Hørsholm Sølaug".
Dette medlemskab vil berige os med ny viden om, hvordan man plejer og passer en mose, så fugle og dyreliv fortsat har de rette eksistensbetingelser.
Annemette Krogh kom endvidere med forslag om, at man på Opnæsgårds hjemmeside kunne oprette adgang for medlemmer, så man indbyrdes kunne kommunikere og give gode råd om f.eks. valg af håndværkere, indretningsmuligheder, køb af inventar m.m.. Men dette forslag ville vor bestyrelsesformand, Kjeld Plesner Davidsen, slet ikke høre tale om, idet han frygtede, "at så vil mange bare skrive en masse , blot for at svine vore håndværkere til" og det ville han ikke have.
Kjeld Plesner Davidsen foreslog man istedet kunne skrive, det man ville, på Facebook eller Twitter - men hvor vil det så føre hen, spørger jeg bare?
Tanken med Annemettes forslag var at kunne kommunikere direkte og diskret mellem medlemmer, så jeg vil forsøge at benytte Ugebladet, som kommer direkte i vore postkasser, med opfordring til, at vi støtter hinanden og specielt lytter til de yngre, positive, kreative, innovative tanker, uanset hvilken alder.

Publiceret 01 May 2012 13:30

SENESTE TV