I grundejerforeningen Slotsdalen har man klaget over golfbanens manglende vedligeholdelse af driftsplanen. Her dokumenteret ved to fotos, der viser forandringen af træbevoksningen. Udsigten fra Slotsdalen fotograferet i 2003 og 2013 (nederst). Foto: Bernd Damann

I grundejerforeningen Slotsdalen har man klaget over golfbanens manglende vedligeholdelse af driftsplanen. Her dokumenteret ved to fotos, der viser forandringen af træbevoksningen. Udsigten fra Slotsdalen fotograferet i 2003 og 2013 (nederst). Foto: Bernd Damann

DEBAT:

Natur på golfbanen: Sover I stadig?

Af Ole Christensen, Slotsdalen 181, Hørsholm:
I forlængelse af borgermødet i maj vedrørende Kokkedal Golfklubs misligeholdelse af det fredede naturområde ved Kokkedal Slot – in casu golfbanen - har Golfklubben nu foretaget en stilfærdig beskæring af vildnisset.
Danmarks Naturfredningsforening, der har indsigelsesret (og pligt) i forbindelse med fredningen, har i mere end tre årtier sovet tornerosesøvn og ladet stå til. Men det må interessere ejerne af området (Hørsholms borgere) at få Naturfredningsforeningens vurdering af, om Golfklubben med denne beskæring har opfyldt betingelserne, således at man nu opfylder fredningens bestemmelser.
Venligst s.u. i Ugebladet, så alle kan deltage.

Publiceret 14 September 2015 13:15

SENESTE TV