DEBAT:

Byggesagsbehandling er noget rod

Af Jens Saxtorph Kofod, Kløvervang 12, Hørsholm:
I har i Ugebladet den 22. september dækket den henvendelse til borgmester Morten Slotved, som en kreds af borgere havde skrevet under på vedrørende byggeriet på Kløvervang. Vi har nu fået svar fra en arkitekt i forvaltningen, der tilbyder at arrangere et møde om mulighederne for at få udarbejdet en lokalplan.
Det vil vi naturligvis gerne. Jens Jørgen Nielsen, Kløvervang 7 har fået henvendelser fra flere borgere, der gerne vil med i et arbejde om en lokalplan. Vi vil naturligvis gerne koordinere beboernes henvendelser (mail: jjn2970@gmail.com).
Lederen af Team Byg har i avisen oplyst, at der er en 63 år gammel servitut, der tillader byggeri i to etager.
Jeg har spurgt flere beboere i kvarteret. Der er ingen, der har kendskab til denne servitut. Samtidig har jeg fået oplyst fra en tidligere ansat i teamet, at man tidligere klart har administreret efter, at der ikke blev givet tilladelse til mere end 1½ etage. Den pågældende har oplyst, at det pågældende byggeri ikke var blevet godkendt for 20 år siden.
Det forhold, at man laver nabohøring, tyder heller ikke på, at forvaltningen bare kunne give tilladelse –tværtimod. Og det forhold, at man gennemfører en nabohøring om et byggeri, som man på forhånd meddeler, at man vil give tilladelse til, er en tilsidesættelse af lovgivningen.
Man kan også undre sig over, at der i kommuneplanen står, at der kun må bygges i 1½ plan, hvis forvaltningen administrerer efter, at der må bygges i to etager. Det virker som noget rod.
Man kan undre sig over, at der ikke er nogen i forvaltningen, der har følt, at kommuneplanen skulle rettes til, hvis man mente, at servitutten skulle være gældende.
For os er det væsentligt, at der bliver fastlagt nogle retningslinjer for området, så det fortsat at områdets karakter kan bevares. Og dette skal ske med en lokalplan for området.

Publiceret 29 September 2015 12:00

Ugebladet Hørsholm nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugebladet Hørsholm
SENESTE TV