Peter Brandi.

Peter Brandi.

DEBAT:

Åbent brev til Bertel Haarder om Jagt- og Skovbrugsmuseet

Af Peter Brandi, på vegne af Kultur og Fritidsrådet i Hørsholm, Nygårdsvænget 2, Hørsholm:
Vi har i Hørsholm Kultur og Fritidsråd fulgt debatten om Dansk Jagt og Skovbrugsmuseums eventuelle flytning.
Museet har gennem mere end 70 år været en af de kulturbærende institutioner, hvor mange børn og unge har stiftet kendskab med vores fortid som jægere og skovbrugere. Det har i de sidste mange år været en del af manges fritid, qua de mange aktiviteter som museet har gennemført.
Sammen med Museum Nordsjællands afdeling i Hørsholm, det tidligere Hørsholm Egnsmuseum, har Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum udgjort et musealt hjørne i den mest historiske del af Hørsholm. Et hjørne med ro og fordybelse, på grænsen mellem by og skov, på hjørnet af fortid og nutid.
Vi har nøje fulgt argumentationen for at flytte museet, men vi har ganske svært ved at se holdbarheden af argumenterne for en flytning.
Det er derfor vores opfattelse, i Hørsholm Kultur og Fritidsråd, at der alene er tale om en beslutning, der tager sit udgangspunkt i partipolitiske hensyn.
Det er derfor vores håb, at Ministeriet vil finde det i almenvellets interesse at lade Jagt og Skovbrugsmuseet forblive på sin nuværende placering.

Opslået af Ugebladet Hørsholm på%26nbsp;24. februar 2016

Publiceret 25 February 2016 08:00