DEBAT:

Bertel Haarders ideologiske korstog

Af Knud Erling Birk, Smidstruplund 3 A, 2950 Vedbæk

Da Bertel Haarder blev udnævnt som minister, påtog han sig et særligt ansvar for at kunne forklare rationalet bag sine beslutninger og ikke mindst i relation til borgerne. Hvis ikke ministeren er i stand til dette – så har han en meget dårlig sag.
Bertel Haarder har en meget dårlig sag – han har nemlig ikke været i stand til at kunne forklare politikere og borgere om rationalet bag beslutningen om udflytningen af Jagt- og Skovbrugsmuseet, og derfor slutter denne sag ikke, selvom ministeren håber, at den går væk af sig selv.
Det gør den ikke!
Jeg har forsøgt at komme i dialog med Bertel Haarder igennem de seneste uger, for at få ham til at forklare rationalet bag beslutningen, men jeg har blot modtaget nogle få og meget kortfattede bemærkninger som, at det er meget billigere at have museet liggende på Gl. Estrup eller, at der vil komme mange flere besøgende på Djursland end i Hørsholm.
I dag har jeg gennemset hele samrådet om Jagt- og Skovbrugsmuseet, som blev indkaldt af Pernille Schnoor, og som fandt sted i Folketinget den 3. februar 2016. Jeg må indrømme, at jeg ikke blev klogere af de svar, som Bertel Haarder gav til Pernille Schnoor, Mogens Jensen og Holger K. Nielsen
Da jeg ikke har kunnet få et svar fra Bertel Haarder om rationalet bag udflytningen af Jagt- og Skovbrugsmuseet til Djursland, har jeg bedt Kulturministeriet om aktindsigt i sagen.
Nu har jeg endelig fået svar fra Kulturministeriet, at de beklager den lange sagsbehandlingstid, som skyldes, at min anmodning har rejst nogle juridiske spørgsmål, og at Statsministeriet skal høres om et notat.
Jeg gad vide, hvad det er for nogle juridiske spørgsmål, der er rejst, men det skulle jeg få svar på den 22. november 2016.
Efterhånden som jeg får gravet mig dybere ned i denne sag, virker den meget lidt gennemtænkt, og jeg må nok støtte op om den vurdering, som Holger K. Nielsen gav på samrådet i Folketinget, at der er tale om et ideologisk korstog fra Bertel Haarders side.
Jeg har været i kontakt med alle Folketingets partier med undtagelse af Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, som ikke støttede op om en protestskrivelse til Bertel Haarder fra kommunalbestyrelsen i Hørsholm.
Det er min forståelse, at et flertal i Folketinget er modstandere af udflytningen af Jagt- og Skovbrugsmuseet til Djursland.
Bertel Haarder må forstå, at han har et markant demokratisk problem, når flere tusinde borgere i Nordsjælland, et stort flertal i Hørsholm kommunalbestyrelse og et flertal i Folketinget er modstandere af udflytningen.
Selv Bertel Haarders eget parti – Venstre i Hørsholm - er modstandere af udflytningen.
Problemet er desværre, at Bertel Haarder i sin egen magtfuldkommenhed har den administrative ret til at gennemføre beslutningen – selvom han har et flertal imod sig.
Men, demokratisk er dette et særdeles stort problem og især for Bertel Haarder, som nærmest betegner sig som superdemokrat med udgangspunkt i Grundtvigs tanker.
Jeg må endnu engang opfordre Bertel Haarder til med omgående virkning at få ændret beslutningen om udflytningen af Jagt- og Skovbrugsmuseet, så dette museum bliver liggende, hvor det retteligt hører til – nemlig i Hørsholm.
 
Deltag i debatten på Ugebladets facebook-side.

Publiceret 18 November 2016 07:00