DEBAT:

Åbent brev til kulturminister Mette Bock

Af Kurt Erling Birk, Smidstruplund 3A, Vedbæk:
Kære Mette Bock!
Først tillykke med din nye værdighed som kulturminister.
Sagen om flytningen af Jagt- og Skovbrugsmuseet fra Hørsholm til Djursland fylder allerede meget i sagsakterne i Kulturministeriet og i offentligheden, så derfor vil jeg ikke gå i dybden med denne sag.
Jeg vil dog gerne oplyse dig om som ny kulturminister, at flytningen af Jagt- og Skovbrugsmuseet fylder utroligt meget i Hørsholm og Nordsjælland – og det er et meget stort tab for borgerne, hvis dette fantastiske historiske museums- og cafemiljø, som er under stærk udvikling omkring Jagt- og Skovbrugsmuseet, bliver fjernet med et pennestrøg.
Jeg har for nyligt besøgt museet og Cafe Sneppen, og jeg har fået oplyst, at besøgstallet har været på mere end 50.000 indtil oktober måned – og det samlede besøgstal forventes at blive over 60.000 i år.
Et stort flertal i kommunalbestyrelsen i Hørsholm er modstandere af udflytningen. Mere end 6.500 borgere har med deres underskrifter givet udtryk for deres modstand mod udflytningen, men intet har hjulpet.
Det er meget svært for os i Hørsholm og Nordsjælland at forstå, at der skal anvendes 72 mio. kr. på denne udflytning af en studentermedhjælper og en vagt – ikke mindst fordi Jagt- og Skovbrugsmuseet er det sidste museum, der er tilbage af denne karakter på Sjælland og Øerne – medens der allerede er flere museer i Jylland – og ikke mindst på Gl. Estrup på Djursland. Der ligger flere effekter på lager på Jagt- og Skovbrugsmuseet, som ikke er udstillet af pladsmæssige årsager – og disse effekter kunne fint overflyttes til Gl. Estrup, hvis museet ønsker at udstille mere om jagt og skovbrug. Derudover kunne de 72 mio. kr. fordeles mellem Jagt- og Skovbrugsmuseet og Gl. Estrup til gavn for begge museer og borgerne i begge landsdele.
Jeg har igennem måneder forsøgt at få politikerne på Christianborg til at interessere sig for denne sag, men interessen har koncentreret sig hos Pernille Schnoor (Å), Martin Lidegaard (B), Mogens Jensen (A), Pia Adelsteen (O) og Mette Abildgaard (C), der alle har kæmpet imod flytningen af museet – enten i samrådet i februar måned – eller i dagspressen. Men det er nok rigtigt, som Martin Lidegaard nævnte til Ugebladet Hørsholm den 8. november, at "Sagen er druknet i så meget andet. Jeg tror ikke, at så mange politikere kender nok til sagen. Nu har jeg sat mig ind i den og kan se, at flytningen er helt absurd".
Det skulle være mig en glæde at vise dig de historiske og vel bevarede domestik- og staldbygninger fra 1713, som var en del af Hirschholm Slot, og som nu rummer Jagt- og Skovbrugsmuseet, og som i 2014 i den nationale brugerundersøgelse blev vurderet markant bedre end gennemsnittet af landets museer både med hensyn til egnethed for børn og for dets arrangementer. Derudover blev museet i 2015 optaget på UNESCOs liste over verdens kulturarv.
Det er min opfattelse, at politikerne på Christiansborg kender alt for lidt til sagen, og jeg tror ikke, der er mange politikere, der er klar over, at Jagt- og Skovbrugsmuseet betyder lige så meget for borgerne i Hørsholm, som Skagens Museum betyder for skagboerne – eller Koldinghus for koldingenserne.
Jeg håber virkelig, at du vil gøre dit yderste til som ny kulturminister, at vi som borgere i Nordsjælland ikke mister dette fantastiske museum.

Publiceret 03 December 2016 10:00