DEBAT:

Kan vi andre nu også se bort fra lokalplan 143

Af Henrik Løve, Folehavevej 7, 2970 Hørsholm
Tak for indlæg fra Anne Ehrenreich. Jeg håber, at Anne Ehrenreich fortsætter sit arbejde for at få gennemført love, som vælgerne har respekt for, eller også får lovene fjernet. Vælgerne kan ikke stå tilbage med den oplysning, at som kompensation for, at kommunen nedriver ejendomme, som de selv har erklæret bevaringsværdige, så har et udvalg i selvsamme kommune konkluderet, at kommunen er "liberal i forhold til at give undtagelser til den meget stramme kommunalplan". Hvad er det for noget? Skal håndhævelse af en lov hvile på så tilfældigt et grundlag, som ingen vælger vil have chance for at gennemskue på forhånd, og hvor længe varer denne tilstand? Bliver den forlænget, hver gang kommunen selv har revet et bevaringsværdigt hus ned?

Der skal ikke afventes reaktioner fra borgerne - kommunalbestyrelsen må beslutte sig til, om love gælder for nogle og ikke for andre, eller om der skal skabes 100% klarhed og konsekvens for alle.

Publiceret 30 January 2017 08:00