DEBAT:

V vil undgå overbelægning på sygehusene

Af Martin Geertsen og Anne Ehrenreich, Medlemmer af Regionsrådet for Hovedstaden

Venstre i Region Hovedstaden er stærkt bekymret for, at de seneste reduktioner på antallet af medicinske senge er en del af forklaringen på, at regionens hospitaler i øjeblikket oplever meget høje belægningsprocenter og i tilfældet Nordsjællands Hospital decideret overbelægning. Det er vinterens influenza-pukkel, som i øjeblikket presser regionens hospitaler. Et flertal i regionsrådet besluttede i forbindelse med budgettet for 2017 at lukke en lang række medicinske senge på regionens hospitaler til trods for, at Venstre regeringen havde styrket området.
Vi skal selvfølgelig have klarhed over, hvor langt hospitalerne er med disse reduktioner. Det kan jo blive nødvendigt at bremse sengelukningerne for at kunne imødegå det aktuelle pres på blandt andet Nordsjællands Hospital.
Venstre advarede i forbindelse med efterårets budgetlægning for 2017 om, at sengereduktionerne kunne ende i overbelægning. Vi havde foretrukket og stillede også forslag om, at man i stedet havde sparet yderligere på regionens administration. Det var der desværre ikke lydhørhed for. Vi har derfor stillet følgende spørgsmål til regionens administration for at få klarhed over situationen:
Administrationen bedes redegøre for, om regionens hospitaler har iværksat lukningen af de medicinske sengepladser, som blev aftalt i forbindelse med budgettet for 2017, herunder hvor langt man er i den proces?

Publiceret 30 January 2017 09:00