DEBAT:

Hørsholm - landsogn eller forstad?

Af Gert Edstrand, Ørbækgårds Alle 249, 2970 Hørsholm
Kommunalbestyrelser og før dem Sogneråd har aldrig rigtig vidst, hvad de ville med Hørsholm - landsogn eller forstad? En gang var det en slotsby med et lille pragtslot, der forsvandt. Idag er det en lille Nordsjællands kommune, som de fleste beboere håber må bevare sit grønne islæt og sin erindring om fortiden.
Desværre har man ikke altid indtryk af, at dette også gælder dem, der er valgt til at bestyre de resterende herligheder. Et eksempel er lokalplanen bag hovedgaden, som tillader endnu et massivt byggeri på den nordlige ende af parkeringspladsen samt boligbyggeri midt på parkeringspladsen(!), en overbebyggelse, som er uigennemtænkt og uden harmoni med Hovedgadens proportioner og karakter.
Og nu til det, som ikke er en møllegrund, men et lille grønt areal mellem Møllevænget og Frederiksborgvej. Naboarealet er et villakvarter med lutter eet plans huse, og skal man overhovedet bygge på dette beskedne areal, må det være noget, der overholder kvarterets karakter. Et etagebyggeri i op til 3 etager er vel kun, hvad en byggespekulant kunne finde på.
Jeg kan se, at både etageareal og boligantal er til diskussion, uden at man har bedt uvildige sagkyndige (arkitekt + landskabsarkitekt) om et forslag til en rimelig og fornuftig udnyttelse af grunden på grundlag af de ønsker om boligtyper og - størrelser, der måtte foreligge. Når et sådant forslag foreligger, må det drøftes med kvarterets beboere (og iøvrigt offentliggøres) inden detail
udformningen af lokalplanen, idet det erfaringsmæssigt er håbløst at vilde diskutere den, når den er udsendt til høring - i hvert fald her i Hørsholm.
Til sammenligning: På sygehusgrunden forelå der 3 gennemarbejdede forslag til drøftelse, inden lokalplanen er udarbejdet. Samme omhu burde være udvist ved Hovedgaden og må nu følges op ved Møllevænget.
Deltag i debatten på Ugebladets Facebook-side.

Publiceret 01 February 2017 06:00

Ugebladet Hørsholm nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugebladet Hørsholm
SENESTE TV