DEBAT:

Hørsholm er stadig ikke erhvervsvenlig nok

Anne Ehrenreich (V), medlem af Hørsholm kommunalbestyrelse og Kristian Nørgaard Jensen (V), folketingskandidat:
Ifølge Dansk Byggeris årlige vurdering af kommunernes erhvervsvenlighed, så er Hørsholm ikke erhvervsvenlig.
Vi fastholder en bundplacering, selvom vi fra 2016 til 2017 er rykket en plads frem fra 75.-pladsen til 74.-pladsen.
Hovedårsagen til bundplaceringen er formentlig fortsat, at byggesagsbehandlingen i Hørsholm Kommune er relativ langsommelig sammenlignet med andre kommuner.
Kommunen har arbejdet på at gøre det bedre, men vi er ikke i mål endnu. Det er et problem både for byggeriet, beskæftigelsen og borgerne.
Der peges også på en række andre udfordringer blandt andet virksomhedsskatten, også kaldet dækningsbidraget, samt graden af udlicitering.
Fra Venstres side vil vi foreslå, at vi i kommunens erhvervs- og beskæftigelsesudvalg får en redegørelse for sagen på det kommende møde, så vi kan følge op på rapportens konklusioner.
Venstre ønsker, at Hørsholm skal være så erhvervsvenlig som mulig af hensyn til væksten, beskæftigelsen og borgerne.

Publiceret 24 June 2017 06:00

Ugebladet Hørsholm nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugebladet Hørsholm
SENESTE TV