Opførelse af en villa på Kløvervang i Hørsholm. Arkivfoto

Opførelse af en villa på Kløvervang i Hørsholm. Arkivfoto

DEBAT:

Værn om Folehavekvarteret - det haster

Af Henning Borch Nielsen, Gøgevang 102, Hørsholm:
Indenfor de sidste to år, har beboerne i Folehavekvarteret i Hørsholm oplevet nyopførelser af nogle huse, som fuldstændig har ødelagt det smukke indtryk af kvarteret og som også har ødelagt tilværelsen for nogle uskyldige naboer, der trods protester har måttet finde sig i nogle vilde overgreb fra hensynsløse bygherrer.
Det første eksempel kan ses på Kløvervang, hvor et hus i beton på 8,4 meters højde, som burde have været opført ved den spanske riviera, kom til at ligge mellem almindelige parcelhuse i en til halvanden etages højde, som det har været skik og brug i årevis i kvarteret.
Hørsholm Kommune afviste klager fra naboerne, og bygherren fik lov til at ødelægge kvarteret.
Der er nu to lignende byggesager på vej, uden at nogen har kunnet forhindre det.
I den nye kommuneplan, som er et værk på 284 sider og ligger på kommunens hjemmeside, hvorfra den kan downloades, viser det sig nu, at man har i sende at tillade bebyggelse i to etagers højde.
Det vil sige at bygherrer som ham på Kløvervang får frit spil.
Hvis vi skal bevare Folehavekvarterets karakter og skønhed, skal det ikke være tilladt at bygge højere end de omkringliggende naboejendomme og maksimalt 1½ etages højde.
Sådan som det har været kutyme i mange, mange år.
Det man som borger i Hørsholm og med særlig interesse for at bevare Folehavekvarteret kan gøre nu, er at gøre indsigelse mod kommuneplanen.
Det skal gøres inden 25.august 2017.
Så nu haster det.
Det handler om at få kommunalbestyrelsen til at udarbejde lokalplaner med et indhold, som forhindrer ødelæggelser af kvarteret.
Sådan gør du indsigelse mod den kommende kommuneplan:
Gå ind på Hørsholm kommunes hjemmeside/kommuneplan/din mening.
Så kan man kortfattet skrive sin mening.
Debatten finder du på Ugebladets Facebook-side.

Publiceret 15 August 2017 14:00