Fritz Reuther, kandidat for Venstre.

Fritz Reuther, kandidat for Venstre.

DEBAT:

Penge ud af vinduet for meget mystisk rapport

Af Fritz Reuther, advokat emeritus og kandidat for Venstre, Bukkeballevej 86 A, Rungsted Kyst:
For nogle dage siden fik vi offentliggjort rapporten fra KL (Kommunernes Landsforening) angående sagen om Lions børnehave. Den er på ca. 100 A4-sider, hvor man gennemgår, hvorledes man skal forstå Culpareglen, både teoretisk og i retspraksis.
Det er et meget fint arbejde, hvor det trods en detaljeret gennemgang ikke er lykkedes mig at finde så meget som en kommafejl, idet alt er gengivet fra diverse juridiske lærebøger og domssamlinger med stor nøjagtighed.
Jeg ventede derfor, at konklusionen også ville være perfekt, men blev højlydt forbavset, da KL's formentlig unge skrivebordsjurister nåede frem til følgende:
“Formanden for børnehavens bestyrelse kunne ikke anses for at have handlet groft uansvarlig, fordi man mente, at han ikke var tilstrækkelig regnskabskyndig til at forstå, at der skulle udarbejdes årlige reviderede regnskaber”.
I betragtning af at Thorkild Gruelund (TG) formentlig udelukkende var blevet bedt om at være formand, fordi han som mangeårigt medlem af kommunens økonomiudvalg og formentlig mange andre udvalg og bestyrelsesposter måtte antages at være særdeles velkvalificeret både regnskabsmæssigt og administrativt, er det et komplet uforståeligt resultat.
KL's jurister kan ikke have nogen høj mening om dygtigheden af medlemmerne af Hørsholms økonomiudvalg. TG har endvidere været selvstændig erhvervsdrivende i mere end en menneskealder.
Det er ligeledes uforståeligt, hvordan man er nået frem til, at kommunen ikke har handlet groft uforsvarligt, ved som tilsynsmyndighed ikke at kræve reviderede årsregnskaber for børnehaven gennem flere år.
Ved blot at lægge denne rapport til grund for ikke at foretage yderligere, går man formentlig glip af at kunne udnytte en i rapporten omtalt ansvarsforsikring på 500.000 kr., som dækker bestyrelsesfejl i Lions Børnehuse og der er måske også tegnet tilsvarende forsikring for fejl begået af kommunalbestyrelsen eller administrationen.
Det er naivt at tro, at der i forbindelse med en straffesag mod nogle af de bortviste medarbejdere vil blive givet tilladelse til at få behandlet et erstatningskrav, idet dette kun gives, hvis erstatningskravet er nemt at opgøre. I denne sag bliver det nærmest umuligt at fastlægge, hvor stort børnehavens tab har været og det er endda meget sandsynligt, at anklagemyndigheden slet ikke rejser nogen straffesag, idet man næppe kan bebrejde de ansatte, at de ikke har kunnet finde ud af regnskabssystemet, når hverken bestyrelse eller tilsynsmyndigheden har haft styr på det.
Slutresultatet på denne sag kan nemt blive et tab på mellem fire-fem millioner for Hørsholm Kommune og derved for borgerne på grund af sløseri.

Deltag i debatten på Ugebladets Facebook-side. Klik på nedenstående Facebook-link...

Publiceret 24 August 2017 16:30