DEBAT:

Urent trav ved Hannebjerg?

Af Karsten Eckert, Højskolevej, Rungsted Kyst:
Med det prisbelønnede byggeri ved det gamle rådhus 'in mente', mødte jeg op til kommunens præsentation af det præmierede vinderprojekt for ny bebyggelse på Hannebjerg.
Jeg bemærkede, at et foto, der skulle illustrere byggeriets placering i nærområdet, var ren fotomanipulation. Jeg kunne ikke genkende et eneste hus på billedet, og den fredede broncealdergrav Pers Høj var nærmest usynliggjort.
På mit spørgsmål stillet til en medarbejder fra teknisk forvaltning, om det egentlig var lovligt at bygge så tæt på en fredet gravhøj, var svaret: ”Det havde kommunen givet dispensation til.”
Da jeg fra læsning af Ugebladet vidste, at borgmester Slotved tidligere havde udtrykt ønske om at komme til at bo netop på Hannebjerggrunden, rejser spørgsmålet sig nu, om borgmesterens ønske om at bo på Hannebjerg, har været medvirkende til at udløse benævnte 'dispensation'.
Efter min bedste viden er fremgangsmåden ved projekter, der berører 100 meter beskyttelsezonen, for fredede gravhøje den, at kommunen skal søge dispensation hos Slots- og kulturstyrelsen, for i første instans er det kommunes opgave at naturbeskyttelsesloven overholdes – og er dette sket i dette tilfælde?

Karsten Eckert. Foto: Morten Timm

Karsten Eckert. Foto: Morten Timm

Publiceret 13 September 2017 09:00

Ugebladet Hørsholm nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugebladet Hørsholm
SENESTE TV