Jørgen Eirfeldt, formand for Venstre.

Jørgen Eirfeldt, formand for Venstre.

DEBAT:

Ulvemosehuset - lyt nu engang til borgerne

Af Jørgen Eirfeldt, formand for Venstre i Hørsholm:
Vi havde forleden et godt møde med forældrerepræsentanter for Ulvemosehuset, og der fremkom en række oplysninger som gør, at jeg ville anbefale forligspartierne bag budgettet at revurdere beslutningen om salget af området, hvis jeg sad med ved bordet.
For det første må kommunikationen om projektet have været helt utilstrækkelig og det er klart at forældre, bestyrelse og ansatte skal være fuldt orienteret om fremtidsplanerne for institutionen.
For det andet kan det undre mig, at der er så megen hastværk omkring Ulvemosehusets fremtid. Så vidt at jeg er orienteret, er et eventuelt salg af Ulvemosehuset ikke indarbejdet i kommunens økonomi, så med mindre at man har lovet nogen noget som den almindelige borger ikke må indvies i, kan jeg ikke se hvad der haster så meget.
For det tredje er der fremkommet en række almindelige offentlige dokumenter om salg af parcellen der omfatter Fritidshuset og Ulvemosehuset.
Dokumenterne indikerer at der indledningsvis har været klausuler og servitutter der siger, ”parcellen må ingensinde yderligere udstykkes” og der kun må bygges i ”2 etager foruden kælder og kvist” samt at bygningerne kun må bruges til henholdsvis skole og beboelse. Eventuelle ændringer skal godkendes af ”foreningen af bedre Byggeskik” eller af ejeren af Rungstedlund.
LÆS OGSÅ: Budget-chok: Venstre vender ryggen til aftale, de selv er med i

Så vidt jer er orienteret er servitutterne blevet ophævet i slutningen af sidste århundrede af de Konservative og den daværende kommunaldirektør. Det kan undre mig at man bare ved et penselstrøg kan fjerne servitutterne og er dette sket uden at man har hørt naboerne.
Endvidere er bygningerne angiveligt bevaringsværdige – godt nok i kategori 4 – men det komplicerer da sagen yderligere.
Så jeg vil derfor anbefale, at Kommunen tager projektet tilbage på værkstedet og ser det hele igennem én gang til. Det er ikke for at være populist, men på den anden side er politikerne er jo heller ikke sat i verden for at genere borgerne – politikerne skulle gerne opfattes som nogle der hjælper borgerne.
Derfor er min opfordring at borgerne medinddrages, at der lyttes til borgerne og den endelige beslutning så træffes derfra.

Publiceret 16 October 2017 14:30