Venstres Anne Ehrenreich (tv.) og Annette Wiencken.

Venstres Anne Ehrenreich (tv.) og Annette Wiencken.

DEBAT:

Hørsholm skal lytte til borgerne

Af Anne Ehrenreich (V) og Annette Wiencken (V), medlemmer af Hørsholm Kommunalbestyrelse:
Hørsholm Kommune har mange sager kørende lige for tiden, hvor forslag er eller har været i høring hos borgerne. Det gælder fx hannebjerggrunden, byggeriet på Møllehusvej, Ulvemosehuset. Her handler det om, hvorvidt og hvor meget kommunen vil lytte til borgernes synspunkter.
Venstre har en lang tradition for at insistere på at styrke borgernes tillid til kommunen ved at inddrage dem i vigtige beslutninger, bl.a. økonomi, kommuneplan, nye lokalplaner, trafiksanering, spildevandsplaner mv. Lad os nævne et par eksempler: For det første lokalplaner, hvor Venstre under budgetprocessen foreslog penge afsat til dette formål for at imødekomme borgernes ønsker om at opdatere plangrundlaget og sikre tryghed i udvikling af boligområderne i byen. For det andet forhold om separatkloakering, hvor borgerne var imod den tvungne løsning, som kommunen foreslog i 2013. Det lykkedes heldigvis at få en frivillig løsning, som levede op til borgernes ønsker. Endelig den omfattende lokalplan om bevaringsværdige bygninger, som kommunen fremlagde i 2011, hvor Venstre var med til at få planen reduceret og borgerne inddraget.
Hvad angår hannebjerggrunden og møllehusgrunden, så er vi i Venstre rigtigt glade for, at det er lykkes at opnå enighed om at tage borgernes synspunkter alvorligt og reducere i antallet af boliger på møllehusgrunden og for så vidt angår Hannebjerg at projektet sendt tilbage på værkstedet netop for at tage højde for de bekymringer og kommentarer, som fremkom på det velbesøgte borgermøde i onsdags.
Hørsholm er borgernes by. Men det er den kun, hvis vi lytter og handler på borgernes synspunkter.

Publiceret 17 October 2017 13:00