Venstre-kandidat Fritz Reuther og Hørsholms borgmester Morten Slotved.

Venstre-kandidat Fritz Reuther og Hørsholms borgmester Morten Slotved.

DEBAT:

Fritz Reuther og Slotved i infight om salg af Ulvemosehuset

Af Fritz Reuther (V), kandidat for Venstre og advokat émeritus, Bukkeballevej 86 A, Rungsted Kyst:
Efter kommunalbestyrelsen vedtog den omtalte ”hensigtserklæring” om et evt. salg af Fritidshuset og Ulvemosehuset, sendte kommunaldirektøren en meddelelse til bestyrelsesmedlemmerne, hvor han foreholdt dem, at de, som det er beskrevet i Forvaltningslovens §27, havde tavshedspligt og at en overtrædelse kunne medføre erstatningsansvar.
Denne meddelelse forudsætter efter min mening, at kommunen, såfremt ”hensigtserklæringen” blev offentligt kendt, ville lide et økonomisk tab, fordi en tredjemand ville holde kommunen erstatningsansvarlig. Denne situation ville kun kunne opstå, såfremt Otto B. Christiansens opfattelse af, at der var indgået et endeligt salg af ejendommene, var korrekt.
Da Borgmesteren i artiklen i Ugebladet 5. oktober har slået fast, at der ikke foreligger nogen aftale om et salg, men kun en ”hensigtserklæring”, forekommer Kommunaldirektørens skrivelse, at være en ”tom trussel” og at det vil være rimeligt, at han tilbagekalder sin skrivelse.
Da kommunaldirektøren tilsyneladende har kendskab til en for os andre ”ukendt tredjemand”, som på en eller anden måde er interesseret i Fritidshuset og Ulvemosehuset, vil jeg ikke undlade at oplyse, at en sådan ”developer” ikke på et senere tidspunkt har ret til at byde, hvis ejendommene bliver sendt i offentligt udbud.

Morten Slotved (K), borgmester i Hørsholm Kommune, svarer:

Kære Fritz Reuther
Først og fremmest vil jeg gerne slå fast, at det ikke er kommunaldirektør Hugo Pedersens rolle at kommentere en politisk debat. Derfor er det også mig som borgmester, der svarer dig.
For det første er jeg sikker på, at du ved, at beslutningen om at sælge Vestre Stationsvej 12 (som huser både Fritidshuset og Ulvemosehuset) blev vedtaget af en enig kommunalbestyrelse. Fritidshuset og Ulvemosehuset er en samlet ejendom i juridisk forstand. Derfor kan den også kun sælges samlet. Men – og det er vigtigt: Det sker først efter en udbudsrunde, vi som kommune er forpligtet til at igangsætte.
Denne udbudsrunde er vi slet ikke nået til endnu. Den proces går først i gang senere – som det ser ud nu i slutningen af næste år. Af samme grund er det naturligvis også vigtigt for mig at slå fast så kraftigt, jeg kan, at vi selvsagt ikke forhandler med en enkelt køber. Så NEJ – der er bestemt ikke noget, der er solgt. Men, at vi forbereder det udbud, vi forventer at igangsætte i slutningen af 2018, er bestemt ingen hemmelighed (gjorde vi ikke det, kunne man med rette bebrejde os, at vi ikke udførte vores arbejde ordentligt. Men det gør vi naturligvis i Hørsholm Kommune).
Når udbuddet til sin tid er gennemført – og når vi herefter har vurderet de indkomne tilbud – vil kommunalbestyrelsen tage stilling til, hvem køberen skal være.
På baggrund af de mange forespørgsler, vi indtil nu har modtaget, tror jeg, at det vil være nyttigt med lidt mere information om den lovgivning, vi som kommune skal følge på dette område. Den er nemlig skruet sådan sammen, at vi har pligt til at sende offentlige ejendomme i udbud forud for en salgs- eller en købsproces.
Det forberedende salgsarbejde – som vi derfor er gået i gang med – indebærer i sagens natur, at vi taler med de allerede mange potentielle investorer, der henvender sig, fordi de ser en interesse i at købe grunden, når den engang kommer i udbud.
Da en kommunes køb og salg af ejendomme er omfattet af tavshedspligt, har vi på helt sædvanligvis indskærpet dette over for de involverede, herunder først og fremmest kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget. Jeg kan eksempelvis nævne, at der på mødet i Økonomiudvalget blev diskuteret konkrete forhold, som er omfattet af denne tavshedspligt – en tavshedspligt som har ét formål, nemlig at sikre, at Hørsholm Kommune bliver stillet bedst muligt i et kommende salg af ejendommen. Så af den grund kan hverken jeg, politikerne i Økonomiudvalget, kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer eller administrationen udtale sig om hvem de interesserede investorer er, om størrelsen af et eventuelt salg osv.
Dette er derfor også baggrunden for, at Kommunaldirektøren har mindet alle kommunalbestyrelsesmedlemmer om deres tavshedspligt. Det er der altså hverken noget atypisk eller mærkværdigt i.
Jeg vil til sidst gerne sige, at så snart vi har mulighed for at fortælle nyt i sagen, vil jeg sørge for, at det bliver gjort. For projektet er vigtigt for kommunen, og beslutningen om at sælge Fritidshuset og Ulvemosehuset blev som sagt bakket op af samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Publiceret 19 October 2017 11:30