Cecilie Reumert Wagtmann, formand for forældrebestyrelsen i Ulvemosehuset.

Cecilie Reumert Wagtmann, formand for forældrebestyrelsen i Ulvemosehuset.

DEBAT:

Fup og Fakta om budgetaftalen og Ulvemosehuset

Af Cecilie Reumert Wagtmann, formand for forældrebestyrelsen i Ulvemosehuset:
Det har været tankevækkende at følge med i ”Ulvemosehusdebatten” ovenpå udmeldingen fra Venstres bestyrelsesformand, Jørgen Eirfeldt, om at (gen)overveje et samlet salg af Fritidshuset og Ulvemosehuset.
Det tankevækkende ligger ikke i Eirfeldts udmelding, men i den (tilsyneladende) fremherskende mangel på indsigt i, hvad der reelt står i budgetaftalen.
Man efterlades med det indtryk, at selv nogle af de deltagende forligsparter enten ikke har hæftet sig ved budgetaftalens ordlyd – eller finder det opportunt at bidrage til en vildledende forståelse af aftalens indhold. Man kan overveje, hvad der i givet fald egentlig er værst.
Den netop vedtagne budgetaftale, indeholder ikke nogen beslutning om salg af Ulvemosehuset.
Af budgetaftalen fremgår, at “det forberedende arbejde med salg af Fritidshuset er lagt frem, og det forventes, at der i 2018 vil ske salg af Fritidshuset”. Dette ligger i forlængelse af sidste års budgetforlig, som indeholdt en aftale om salg af Fritidshuset – men ikke af Ulvemosehuset.
I dette års budgetaftale omtales Ulvemosehuset i et afsnit under overskriften ”fremtidens dagtilbud og skole” - separat fra det afsnit, der omhandler salget af Fritidshuset.
Her fremgår det, at et nyt dagtilbud på Rungsted skole “skal indeholde eller supplere de nuværende aktiviteter i Ulvemosehuset” og der opstilles krav til tilrettelæggelsen af “et eventuelt fremtidigt salg” af Ulvemosehuset.
Hvis man læser det relevante afsnit i budgetaftalen, er der indlagt en række forbehold og forudsætninger, som relaterer sig til både etableringen af et fremtidigt dagtilbud på Rungsted Skole og til et eventuelt fremtidigt salg af Ulvemosehuset.
Budgetforliget omfatter altså ikke en aftale om, at Ulvemosehuset skal sælges, men opstiller en række forudsætninger for et eventuelt fremtidigt salg. Det er i aftaleteksten forudsat, at den endelige løsning på fremtidens dagtilbud i Rungsted vil kunne bestå i, at de nuværende aktiviteter i Ulvemosehuset suppleres - ikke erstattes - af et nyt dagtilbud på Rungsted Skole.
En bevarelse af Ulvemosehuset og etablering af et mindre supplerende dagtilbud på Rungsted Skole ligger derfor indenfor rammerne af budgetaftalen.
Det ville være befriende, hvis debatten om Ulvemosehuset - herunder om indgåede aftaler og mulige brud på samme - i det mindste kunne foregå på et faktuelt korrekt grundlag.

Publiceret 19 October 2017 14:15