DEBAT:

Ledsagerordningen der forsvandt

Af Helle Schwaner Zarp (DF), kandidat til kommunalvalget, Højmose Vænge 25, Hørsholm:
Som grøn byrådskandidat lærer man meget ved at være aktiv på medierne, ved at gå på gaden og tale med borgerne selv, samt deltage til valgdebatter. Er selv opstillet for Dansk Folkeparti til byrådskandidat KV17, Hørsholm Kommune.
Havde min debut i partipanelet, da jeg sammen med ni andre byrådskandidater fra forskellige partier tirsdag 7. november, blev inviteret til valgmøde med afsæt i Handicap- og Sundhedspolitikken på Sophielund. Forinden debatten lavede jeg lidt research, for at kunne sætte mig ind i, hvad der rørte på sig omkring handicapdebatten i Hørsholm. Gik på Borger.dk, og under handicap fandt jeg emnet ”ledsagerordning”, som virkede ganske interessant. Intet sted kunne jeg læse, denne ordning var sparet væk. Derfor skriver jeg nu det læserbrev som et stort opråb om, at vi må genoptage ledsagerordninger – lige med det samme.
Ledsagerordningen handler I grove træk om voksne mellem 18 og 67 år, der ikke kan færdes på egen hånd uden for hjemmet pga. betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan få en ledsageordning. Dette uanset boform.
Har man fået bevilget en ledsageordning, kan ordningen beholdes efter, at man er fyldt 67 år. Ledsageordningen omfatter 15 timers ledsagelse om måneden. Kommunen afholder udgiften til ledsagerens løn og ledsagerens udgift til transport mellem de enkelte aktiviteter i lokalområdet. Udbetalingen sker på baggrund af sandsynliggjorte udgifter og udbetales som et samlet skattefrit beløb én gang årligt.
Kommunen kan efter en konkret vurdering, yde tilskud til udgifter til ledsagerens lokalbefordring. Hvis det i konkrete tilfælde skønnes nødvendigt, at ledsageren er til stede under aktiviteter, der skal betales for, kan kommunen afholde udgiften. Det kræver ikke, at ovennævnte beløb på 866 kr. er brugt.
Vores handicappede og ældre borger har bare så meget brug for denne ledsagerordning, der giver chancen for at kunne deltage i aktiviteter og få et socialt netværk. Det er med til at give dem et mere værdigt og selvstændigt liv.
Giv mig din personlige stemme til kommunalvalget KV17, så lover jeg at kæmpe med næb og kløer for denne ledsagerordning.

Publiceret 12 November 2017 15:00

Ugebladet Hørsholm nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugebladet Hørsholm
SENESTE TV