DEBAT:

Mangfoldighed og borgernes frie valg under pres i Hørsholm

Af Cecilie Reumert Wagtmann, formand for forældrebestyrelsen i Ulvemosehuset:
Hver uge byder på nye overraskelser i sagen om Ulvemosehuset.
I nogen tid har mystikken bredt sig om, hvad det egentlig er, der foregår på og bag den politiske scene i denne kontroversielle sag.
For os forældre til børnene i Ulvemosehuset er sagen alt for vigtig til at blive genstand for politiske julelege og manipulation. Vi ville ønske, at alle ville tage forældrenes indtrængende ønske alvorligt. Bevar Ulvemosehuset som den lille mønsterinstitution den er af trivsel, tryghed og pædagogisk kvalitet.
Hvordan kan man overhovedet finde på at ville nedlægge en så velfungerende institution trods forældrenes entydige protester og tvangsfusionere den med en ny stor institution på Rungsted skole?
Hvilke tungtvejende grunde kan føre til, at man prøver at gennemtvinge et så forfejlet og ufølsomt forslag? Bortset altså fra den ubehagelige kendsgerning, at kommunen lader sig friste af udsigten til en kortsigtet økonomisk gevinst ved et salg af Ulvemosehuset.
Officielt har begrundelsen hidtil heddet ”velfærd fremfor mursten” – og ”sammenhængende børneliv” for de 0-18 årige. Med pædagogisk kontinuitet og overgangsfri opvækst.
Men nu har den konservative formand for Børne- og skoleudvalget løftet sløret for en helt ny begrundelse for den vidtløftige plan.
De fine pædagogiske mål og hensyn er med ét blevet afløst af helt andre motiver for, hvorfor Ulvemosehuset må lade livet i et ”den enes død er den andens brød” scenarie.
Lukningen af Ulvemosehuset er pludselig blevet en nødvendighed for at sikre Rungsted Skoles overlevelse…!?
Rungsted skole skal gives nogle ”konkurrencefordele” i forhold til privatskolen og gennem overflytning af børnene fra Ulvemosehuset til en ny kostbar institution på skolen, kan man, som Otto B. Christiansen udtrykker det, ”sikre fødekæden”.
Undskyld, hvornår er det blevet konservativ politik, på denne måde at ville søge at gribe ind i borgernes frie skolevalg?
Vi forældre sætter vores børn i de skoler, vi hver især finder bedst egnede til netop vores barn. Vi har ikke brug for, at kommunen søger at påvirke dette valg ved at placere vores vuggestue- og børnehavebørn på denne eller hin skole. Ligesom vi ikke har brug for, at kommunen fratager os retten til at vælge en lille daginstitution som Ulvemosehuset.

Publiceret 12 November 2017 08:45

Ugebladet Hørsholm nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugebladet Hørsholm
SENESTE TV